07.05.2010r.- Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługi noclegowe, gastronomiczne oraz wynajem sal szkoleniowych na potrzeby organizacji 5 edycji 6-dniowych warsztatów wyjazdowych skierowanych do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach projektu „Poznaj siebie- Wykorzystaj Szansę. Podniesienie aktywności zawodowej niepełnosprawnych".

Otwarcie ofert - 14.05.2010r - godz. 15:15

24.05.2010r. - Rozstrzygnięcie postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem modyfikacji

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie osoby fizycznej w trybie art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Formularz oferty

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00