19.03.2010r- Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii reklamowej promującej projekt „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP" oraz świadczenie usług public relations."

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz usług

Wykaz osób

Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na zapytania do SIWZ (od 2 o 9)

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00