ZP/PN/SZP/25/2009 - Przetarg nieograniczony - "Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie przeprowadzenia badań ankietowych na potrzeby realizacji Projektu pn. „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko legnickiego".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-02-032/08 zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w dniu 23.01.2009r.

Wyniki postępowania

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00