ZP/PN/SZP/21/2009 - Przetarg nieograniczony - "Usługi poligraficzne polegające na przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druku materiałów promocyjnych na potrzeby projektów: "Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko legnickiego" oraz "Poznaj siebie- wykorzystaj szansę. Podniesienie aktywności zawodowej niepełnosprawnych".

Zamówienie realizowane w ramach budżetów Projektów pn. „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko- legnickiego" w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" oraz „Poznaj siebie- Wykorzystaj szansę. Podniesienie aktywności zawodowej niepełnosprawnych" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Wyniki postępowania:

unieważnienie postępowania

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00