Przedsiębiorco aplikuj do konkursu dla innowacyjnych firm do 23 marca 2015 r.


Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu „Inicjator Innowacji", którego celem jest promocja innowacyjności na polskim rynku. Organizatorem konkursu jest tygodnik Newsweek Polska a partnerem merytorycznym firma doradcza PwC. Organizatorzy pragną wyłonić i docenić te organizacje, dla których szeroko pojęta innowacyjność jest motorem działania.

Uczestnicy Konkursu
Zapraszamy wszystkie organizacje prowadzące działalność innowacyjną niezależnie od rozmiaru, formy własności i sektora gospodarki. Zgłoszenia będą ocenianie w 4 kategoriach:
- duże przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat
- małe i średnie przedsiębiorstwa powyżej 2 lat
- start-upy (firmy utworzone nie wcześniej niż 2 lata przed rokiem podlegającym ocenie)
- innowacyjny projekt roku – przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez naukę i biznes.

Do konkursu zapraszamy małe i średnie firmy, duże przedsiębiorstwa, świat nauki oraz start-upy które m.in.:
- odniosły konkretne sukcesy rynkowe dzięki inwestowaniu w działalność innowacyjną i konsekwentnie dalej ją rozwijają;
- wykorzystują prowadzenie prac badawczo – rozwojowych do wprowadzania na rynek nowych produktów i usług;
- stworzyły nowe rozwiązania, technologie, produkty i usługi wprowadzone następnie na rynek;
- wprowadzają innowacyjne rozwiązania w sferze organizacji przedsiębiorstwa, marketingu, czy związane z działalnością społeczną;
- dzięki efektywnie przeprowadzonemu procesowi innowacyjności zwiększają swój udział w rynku, obroty i rentowność, a w konsekwencji – zyskują przewagę nad konkurentami;
- posiadają zdolność wykorzystania wewnętrznej kreatywności przedsiębiorstwa i przekucia jej na nowe, praktyczne rozwiązania.
Wyboru najbardziej innowacyjnych firm - zgodnie z założeniami zawartymi w regulaminie konkursu - dokona Kapituła składająca się z przedstawicieli biznesu, nauki oraz instytucji publicznych.

Ogłoszenie wyników i nagrody
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek dla zwycięzców będzie mieć miejsce na przełomie maja i czerwca br.
Termin nadesłania ankiety w systemie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego upływa dnia 23 marca 2015 r.

W celu zgłoszenia swojego udziału do konkursu należy wypełnić ankietę on-line dostępną na poniższej stronie:
www.newsweek.pl/innowacje

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt:
Barbara Peć
tel: +48 519 507 467
e-mail: barbara.pec@pl.pwc.com

Definicja innowacyjności przyjęta na potrzeby konkursu:
Istotą innowacji jest możliwość wykorzystania jej dla celów usprawnienia działania przedsiębiorstwa lub poprawy jego pozycji na rynku. Innowacyjność w przedsiębiorstwach przyjmuje postać całościowego procesu, którego efektywne przeprowadzenie pozwala na określenie niezagospodarowanych nisz rynkowych, a następnie na opracowanie nowych rozwiązań i produktów, dzięki którym możliwe jest ich zapełnienie. Dlatego też charakter innowacji mają wszelkie nowe rozwiązania, technologie i produkty, które zostały wdrożone do produkcji i wprowadzone na rynek, jak również rozwiązania innowacyjne w sferze organizacji przedsiębiorstwa, marketingu, czy w końcu związane z jego działalnością społeczną. Dzięki efektywnie przeprowadzonemu procesowi innowacyjności, przedsiębiorstwa zwiększają swój udział w rynku, zwiększają obroty i rentowność, a w konsekwencji – zyskują przewagę nad konkurentami. Z tej perspektywy za innowacyjność można uznać zdolność wykorzystania wewnętrznej kreatywności przedsiębiorstwa i przekucia jej na nowe, praktyczne rozwiązania.
W konkursie przyjęto skrót B+R+I na określenie całości związanej z działalnością innowacyjną, a w jej zakresie szczególnie z działaniami badawczo – rozwojowymi.

 


 

een darr

Enterprise Europe Network –
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Tel/Faks: 074 64 80 400,
www.darr.pl
www.westpoland.pl
www.een.org.pl
een.ec.europa.eu  

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00