Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła pierwsze konkursy dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Wśród nich są konkursy w ramach schematu:

1.2.1 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R - konkurs horyzontalny 
 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R - konkurs ZIT WrOF

a) Wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ( projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych)


b) Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej ( m.in. patentów, licencji, know – how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)


Maksymalny % poziom dofinansowania


Badania przemysłowe 1.2A

Mikro i mały przedsiębiorca

- 70% - maksymalne dofinansowanie, 80% - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Średni przedsiębiorca

- 60% - maksymalne dofinansowanie, 75% - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Duży przedsiębiorca

- 50% - maksymalne dofinansowanie, 65 % - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Prace rozwojowe (eksperymentalne) 1.2 A

Mikro i mały przedsiębiorca

- 45% - maksymalne dofinansowanie, 60% - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Średni przedsiębiorca

- 35% - maksymalne dofinansowanie, 50% - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Duży przedsiębiorca

- 25% - maksymalne dofinansowanie, 40% - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii


Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN dla konkursów horyzontalnych

 

Termin składanie wniosków o przyznanie dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego od godz. 8.00 30.11.2015r. do godz. 15.00 07.12.2015r

 

 

 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs horyzontalny
 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs ZIT WrOF

 

Projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego przedsiębiorstw z zakresie dotyczącym:

- laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach;

- centrów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach rozpoczynających lub rozwijających działalność

 

Maksymalny % poziom dofinansowania

Schemat 1.2 B

Mikro i mały przedsiębiorca -do 45%

Średni przedsiębiorca - do 35%

Duży przedsiębiorca - do 25%

 

Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 000 000 PLN dla konkursów horyzontalnych

 

Termin składanie wniosków o przyznanie dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego od godz. 8.00 30.11.2015r. do godz. 15.00 07.12.2015r.

 

 

1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej poprzez dotację np. na:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

 

Maksymalny % poziom dofinansowania

Schemat 1.5 A

Mikro i mały przedsiębiorca - do 45%

Średni przedsiębiorca - do 35%

 

Zasady finansowania projektu

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

 

Termin składanie wniosków o przyznanie dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem systemu informatycznego od godz. 8.00 30.10.2015r. do godz.15.00 06.11.2015r.

 

Więcej informacji na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pod adresem: http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.html

oraz

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65

oraz w Punktach w Regionie http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1650

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00