Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację nowego projektu!

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż z dniem 1 listopada 2015 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu pn. „Increasing the labour market relevance of VET provision and reducing skills mismatches and shortages in the new booming "Sharing Economy" sector" (Zwiększenie znaczenia dla rynku pracy potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zmniejszenie niedopasowania umiejętności i niedoborów w nowym dynamicznie rozwijającym się sektorze „ekonomii dzielenia się") w ramach AKCJI 2 – WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK w zakresie partnerstwa strategicznego w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży programu ERASMUS+.

Cele szczegółowe projektu:

  • pozyskanie wiedzy o sektorze „ekonomii dzielenia się" poprzez przeprowadzenie badań i analizy w wybranych krajach (Niemcy, Włochy, Belgia, Grecja, Polska, Portugalia);
  • opracowanie nowego narzędzia do analizy danych pozyskanych w procesie badania, poprzez zaprojektowanie konkretnej metodologii badań i analizy porównawczej na poziomie sektorowym "ekonomii dzielenia się";
  • wymiana informacji pomiędzy różnymi krajami (Portugalia, Niemcy, Grecja i Polska) w obliczu tych samych problemów związanych z rozwojem „ekonomii dzielenia się";
  • wykorzystanie wyników przeprowadzonych badań i analiz w podejmowaniu decyzji w procesie wypracowania nowego podejścia do "europejskiej ekonomii dzielenia się" poprzez uczestnictwo partnerów w dyskusji dotyczącej przechodzenia od "ekonomii dzielenia się" do "realnej ekonomii",
  • opracowanie pakietów szkoleniowych dla praktyków "ekonomii dzielenia się", zawierających akredytację odpowiednich organów do spraw akredytacji;
  • opracowanie materiałów do szkolenia realizowanego on-line w formie seminarium i ustanowienie systemu akredytacji dla osób, które chcą uzyskać "poświadczenie", ich umiejętności i wiedzy zdobytej podczas uczestnictwa w nowych pakietów szkoleniowych.

 

W kontekście powyższych celów w ramach projektu powstaną m.in. raport z wyników badań, moduł szkoleniowy dla praktyków oraz e-seminarium dotyczące „ekonomi dzielenia się", a także zostaną zorganizowane dwa wydarzenia, którym towarzyszyć będą krótkoterminowe sesje szkoleniowe.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, które tworzą:

 

ersmus

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00