W dniu 26 listopada 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się spotkanie Partnerów realizujących Umowę o Świadczenie Działań Aktywizacyjnych.

W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby, przedstawiciele: Sudeckiej Izby Przemysłowo- Handlowej, DZDZ Wrocław, Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych, Agencji Zatrudnienia Fundacji Imago, Dolnośląskich Pracodawców, Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG" S.A., ExperumHR, Związku Pracodawców „Polska Miedź", WSSE „INVEST PARK" Sp. z o.o., Work Service S.A., Otrek Training and Consulting Sp. z o.o., Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A, Adecco Poland Sp. z o.o., WYG International Sp. z o.o.

Podczas spotkania podsumowano sześć miesięcy realizacji projektu, omówiono rezultaty przeprowadzonych diagnoz oraz zaawansowanie realizowanych działań aktywizacyjnych.

Do 26.11.2015 r. przeprowadzono łącznie 1526 diagnoz, przeprowadzono 94 warsztaty poszukiwania zatrudnienia, zorganizowano 16 giełd pracy, 230 Uczestników podjęło zatrudnienie, 68 Uczestników złożyło wnioski o wypłatę dodatku motywacyjnego.

Na początku spotkania wyłoniono przewodniczącego, którym został Pan Artur Sawrycz Wiceprezes Zarządu DARR S.A. Następnie omówiono tekst Porozumienia o Partnerstwie na rzecz Zatrudnienia i poddano pod dyskusję niektóre kwestie Porozumienia. Zaproponowano również, iż zasady współpracy Prezydium z partnerami powinny być szczegółowo opisane w regulaminie funkcjonowania Prezydium. W trakcie spotkania przedyskutowano również zapisy w regulaminie konkursu „Kreator integracji zawodowej – innowator usług aktywizacji".

 

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00