Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków w programach FIRST TEAM i HOMING.

Od 15 lutego do 24 marca br. młodzi badacze mogą składać wnioski o granty w programach FIRST TEAM i HOMING finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Łącznie w obu konkursach do zdobycia jest prawie 20 mln zł.

Szansa dla młodych naukowców i firm

Programy FIRST TEAM i HOMING są skierowane do młodych doktorów (do pięciu lat po doktoracie z możliwością przedłużenia tego okresu pod pewnymi warunkami do dziewięciu lat po doktoracie). O dofinansowanie mogą się starać zarówno naukowcy z Polski, jak i z zagranicy (niezależnie od narodowości). Projekty realizowane będą we współpracy z partnerami naukowymi z Polski lub z zagranicy – co jest zachętą do podejmowania nowych lub zacieśniania istniejących już partnerstw, szczególnie przez młodych liderów. Przedmiotem projektów mogą być badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, zwłaszcza takie, które dotyczą rozwoju technologii, zaprojektowania produktu czy procesu produkcyjnego, jak również projekty posiadające znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu naukowego czy społeczno-gospodarczego. Ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

FIRST TEAM

Celem programu FIRST TEAM jest umożliwienie młodym badaczom stworzenie i prowadzenie pierwszego zespołu badawczego. Na badania można zdobyć aż 2 mln zł na okres trzech lat (z możliwością przedłużenia o kolejny rok). Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia (kierownik projektu może wnioskować o wynagrodzenie miesięczne aż do 20 tys. zł brutto, młody doktor – może otrzymywać do 15 tys. zł brutto miesięcznie, doktorant do 8 tys. zł brutto, a student nawet do 4 tys. zł brutto), prace zlecone (podwykonawstwo), stypendia (od 1,5 tys. zł do 4,5 tys. zł brutto), szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Dodatkowo w ramach programu będzie możliwość zdobycia środków (w trybie konkursowym) na zakup aparatury badawczej. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce.

HOMING

Program HOMING ma na celu zachęcenie badaczy przebywających za granicą do odbycia stażu podoktorskiego w Polsce lub powrót do kraju. Wysokość finansowania projektów, jakie można uzyskać w tym programie to 800 tys. zł na dwa lata. W odróżnieniu od programu FIRST TEAM, projekty HOMING mają co do zasady charakter indywidualnych staży podoktorskich, ale ich kierownicy mogą zaangażować dodatkowe osoby do realizacji zaplanowanych prac B+R. Środki w ramach grantu mogą pokryć koszty wynagrodzeń (program dopuszcza wynagrodzenie miesięczne brutto dla kierownika projektu do 17,5 tys. zł), prac zleconych (podwykonawstwa), stypendiów, szkoleń i staży w ramach rozwoju kadr oraz szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.
Programy FIRST TEAM i HOMING są współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Informacji o programie FIRST TEAM udziela koordynator programu, dr Anna Raiter-Smiljanic, tel. 22 311 84 42, e-mail: anna.raiter@fnp.org.pl.

Informacji o programie HOMING udziela koordynator programu, dr Monika Biłas-Henne, tel. 22 845 95 17, e-mail: monika.bilas@fnp.org.pl.

Źródło: http://www.fnp.org.pl/

 

FE UE

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00