Zapraszamy na seminarium, organizowane w dniu 13 kwietnia 2016 roku podczas Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej „InEnerg" na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

 

Organizatorem wydarzenia jest City-Brand Energia Odnawialna. citybrand
II edycja seminarium

Seminarium skierowane jest do: energetyki
konwencjonalnej, szeroko rozumianego
przemysłu, oczyszczalni ścieków, biogazowni,
spalarni odpadów, zakładów utylizacji
odpadów, firm technologicznych, aquaparków,
szpitali i wszystkich podmiotów
zainteresowanych tematyką kogeneracji.

 

W programie m.in.: ramy prawne dla rozwoju kogeneracji w Polsce – dostępne formy wspierania inwestycji i najistotniejsze ograniczenia, kierunki rozwoju jednostek kogeneracyjnych – aspekty ekonomiczne, energetyczne i środowiskowe, technologie trigeneracyjne oraz poligeneracyjne – przykłady zastosowań, – audyt i certyfikacja jednostek kogeneracyjnych, co dalej z systemem opartym na certyfikatach?, jak dalej wspierać kogenerację? analiza opłacalności inwestycji w systemie aukcyjnym, perspektywy wsparcia według projektu PEP 2050, efekt zachęty, przykłady systemów wsparcia w krajach UE, przykłady zastosowań kogeneracji w przemyśle, zagospodarowanie odpadów z wykorzystaniem i wytwarzaniem energii odnawialnej na przykładzie osadów ściekowych, kontenerowe biogazownie rolnicze, kogeneracja z punktu widzenia elektrociepłowni w koncernie Tauron Ciepło Sp. z o.o., inwestycje kogeneracyjne w elektrociepłowniach firmy Fortum Power and Heat Sp. z o.o.

Więcej informacji i rejestracja udziału:

http://oze.city-brand.pl/wroclaw-13-04-2016/

 

darr ph

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00