Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. objęła patronatem Program „Lider Nowych Technologii".

Program umożliwia promowanie firm oraz instytucji państwowych inwestujących w najnowsze technologie. Podstawowym kryterium oceny jest innowacyjność przedsięwzięcia i jej wpływ na rozwój, jakość i postęp w danej branży. Wyróżnione podmioty otrzymają dyplom przyznania Lidera Nowych Technologii, oraz znak graficzny Lidera Nowych Technologii, którym można posługiwać się w materiałach reklamowych.

Program, od 4 lat, ułatwia rozpoznanie i wybór firm będących filarami swojej branży niezależnie od wielkości. Służy rozwojowi i promocji nowoczesnego biznesu. W przeciągu tego okresu wyróżnionych zostałoponad 70 firm, w kilkunastu obszarach, które myślą i działają perspektywicznie. Wyróżniają się na rynku nowoczesnym stylem zarządzania, dynamicznym rozwojem i innowacyjnością.

Dotychczasowi laureaci programu to przedsiębiorstwa o ustalonej pozycji na rynku (mikro i duże przedsiębiorstwa), o precyzyjnie określonej wizji i jasno sprecyzowanej misji. Zdobycie Lidera Nowych Technologii dało im status przedsiębiorstw najnowocześniejszych, mających potencjał rozwojowy, odznaczających się innowacjami i kreatywnością, potrafiących zaskoczyć. To zewnętrze potwierdzenie jakości tych firmy.

Lider Nowych Technologii skierowany jest do podmiotów niezależnie od charakteru własności, wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników. W Programie biorą udział firmy działające w kraju, mające swoich przedstawicieli i oddziały na terenie Polski. Organizator Programu przyjmie zgłoszenie od firm, których
dokonania aspirują do miana Lidera Nowych Technologii.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być min.: nowe produkty, nowoczesne usługi, procesy produkcyjne, rozwiązania informatyczne, innowacje marketingowe, nowatorskie metody zarządzania personelem.

Nagrody
LIDER NOWYCH TECHNOLOGII OTRZYMUJE:
Dyplom przyznania Lidera Nowych Technologii® (w dowolnej wersji językowej)
Znak graficzny Lidera Nowych Technologii®, którym może posługiwać się we wszystkich materiałach reklamowych, promujących firmę i nowoczesne rozwiązanie (w dowolnej wersji językowej)

Lider nowych technologii

Znak Lider Nowych Technologii® jest znakiem prawnie chronionym – zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą się nim posługiwać wyłącznie podmioty pozytywnie ocenione przez Kapitułę programu.

Organizatorem Programu jest Fundacja, która inicjuje i wspiera działania na rzecz sprawnej współpracy świata nauki, gospodarki i administracji publicznej. Prowadzi analizy dotyczące innowacji w różnych obszarach życia. Jest jednostką, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zdobytych przez innowacyjne firmy, które działając w swoich regionach, są motorem rozwoju społeczności lokalnych.

FNT-1000

 

Prezes Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest członkiem Kapituły Programu.

Więcej informacji i rejestracja udziału:

http://www.lidernt.pl/

 

darr pw

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00