DARR S.A. zaprasza do udziału w Climate-KIC Accelerator Programme – największym europejskim programie grantowym dla innowacji z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, odnawialnych źródeł energii, produkcji zdrowej żywności i branż pokrewnych.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w programie grantowym realizowanym w ramach inicjatywy Climate-KIC.

Climate-KIC

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie - w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Do kogo skierowany jest program:

Program przeznaczony jest dla:

• początkujących firm (MŚP istniejący na rynku do 3 lat),
• osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
• zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju.

Granty:

Całkowita pula grantów na poziomie krajowym to 94 tys. EUR. Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR (netto). Granty wypłacane są zaliczkowo na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej. Zarówno o formie jak i rodzaju działalności decyduje grantobiorca.

Grant może zostać przeznaczony na:
- rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle,
- rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju / ochrony klimatu i branż pokrewnych.

Grant przekazywany jest pomysłodawcy zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać przeznaczony m.in. na:
• zakup środków trwałych
• zakup wartości niematerialnych i prawnych
• szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
• udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
• koszty utrzymania i bieżącej dzielności firmy
• koszty rejestracji nowej spółki
• badania naukowe (realizowane przez pracowników firmy lub firmy zewnętrzne)
• inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności)

Venture Competition:

Festiwal Innowacji jest corocznym spotkaniem wspólnoty Climate-KIC w trakcie, którego prezentowane są najciekawsze koncepcje biznesowe. Najważniejszym wydarzeniem festiwalu jest niewątpliwie Venture Competition, konkurs z udziałem pomysłodawców oraz inwestorów z całego świata. W Festiwalu Innowacji w roku 2014 udział wzięło przeszło 600 osób !

Ponadto każdego roku finalista programu otrzymuje możliwość udziału w Venture Competition, który w tym roku odbędzie się we Frankfurcie - w trakcie Festiwalu Innowacji. W 2015 r. finaliści programu walczyli o nagrodę główną, która wynosiła 40 000 EUR. Zdobywca drugiego miejsca otrzymał 20 tys. EUR, a zdobywca trzeciego miejsca 5 tys. EUR.

Więcej informacji nt. Festiwalu Innowacji oraz Venture Competition 2016 zostanie opublikowanie w późniejszym okresie.

Festiwal Innowacji 2014 (Walencja, Hiszpania)

Organizator konkursu pokrywa koszt udziału reprezentanta Polski w finale konkursu.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów czy własności intelektualnej.

Szkolenia (Masterclasses) realizowane dla uczestników Acceleration Programme prowadzone są m.in. przez specjalistów z Uniwersytetu w Harwardzie czy doradców inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Dla uczestników projektu udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dodatkowo organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenia typu.

Nasze szkolenia: (link: http://www.climate-kic.org/events/#Masterclasses )

Zgłoszenia:

Rekrutacja do programu grantowego:
OSTATECZNY I NIEPRZEKRACZALNY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ MIJA 13 CZERWCA 2016 ROKU !!!

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Pająk
tel.: (74) 648 04 45
tomasz.pajak@darr.pl

Damian Sowa
tel.: (74) 648 04 18
damian.sowa@darr.pl

Katarzyna Kowalska
tel.: (74) 648 04 29
katarzyna.kowalska@darr.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 16:00

Biuro projektu:
DARR S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
www.darr.pl
darr@darr.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00