Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju 58-310, przy ul. Szczawieńskiej 2 została utworzona w 1991 roku, w celu wspierania społecznej i ekonomicznej transformacji regionu Wałbrzyskiego, restrukturyzacji jego gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000043944 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS.

Numer REGON: 890004750

Numer NIP: 886-000-34-33

Kapitał zakładowy, wynoszący obecnie 9.470.000 zł, został zebrany w drodze dziewięciu niepublicznych emisji akcji.

Akcjonariuszami Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. są:

 • Gmina Szczawno - Zdrój, której udział w kapitale zakładowym DARR S.A. wynosi 54,562%,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada 37,772% kapitału zakładowego,
 • Gmina Wałbrzych - 4,329%,
 • Inwestorzy prywatni - 1,943%
 • 17 gmin regionu Wałbrzyskiego - 1,394%.

wykres3 

Zarząd DARR S.A.

 • Sławomir Hunek - Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Artur Sawrycz - Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rada Nadzorcza DARR S.A.

 • Bogumił Gwoździk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jerzy Świteńki - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Macko - Członek Rady Nadzorczej
 • Izabela Woronowicz - Członek Rady Nadzorczej

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00