Realizujemy usługi zgodnie z oczekiwaniami Klientów, zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz zgodnie ze Standaryzacją Ośrodków Krajowego Systemu Usług. Nasze usługi wzmacniają zdolność małych i średnich przedsiębiorstw do samodzielnego rozwoju a także podnoszą ich innowacyjność.

Konsekwentne stosowanie procedur we wszystkich procesach sprawia, że nasze usługi są planowane, ich realizacja jest nadzorowana, a to przyczynia się do spełniania wszystkich wymagań naszych Klientów.

Zadania, kompetencje i odpowiedzialności zawarte w Księdze Jakości oraz w procedurach SZJ obowiązują pracowników DARR S.A, którzy są zobowiązani do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić i osiągnąć wytyczone cele jakościowe.

Pracownicy DARR S.A. sporządzają, właściwie stosują oraz doskonalą dokumentację związaną z Systemem Zarządzania Jakością.

Efektywne i właściwe funkcjonowanie poszczególnych procesów weryfikowane jest poprzez monitorowanie danych wejściowych i wyjściowych procesów, audity wewnętrzne i okresowe przeglądy. Permanentne analizowanie danych ułatwia ciągłe doskonalenie, a zapewnienie niezbędnych zasobów służy właściwemu funkcjonowaniu SZJ.

Szczawno Zdrój, dnia 06.05.2010 r.

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

Prezes Zarządu

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00