Parki technologiczne - zespoły wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzone w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

T-Park
IDEA I TECHNOLOGIE

Każde przedsięwzięcie gospodarcze zaczyna się od pomysłu, od jednej myśli, która inspiruje przedsiębiorcę do zaplanowania ciągu zdarzeń zmierzających do stworzenia czegoś nowego i trwałego, do sukcesu. Stały przepływ pomysłów i idei nieustannie ożywia biznes.

Jednak aby rozwój biznesu mógł wpłynąć na wzmocnienie konkurencyjności regionu, konieczne jest stworzenie przedsiębiorcom sprzyjających warunków działania. Chodzi o to, aby innowacyjne pomysły mogły swobodnie wzrastać i zamieniać się w nowoczesne technologie. Taki ekosystem inspiracji, pomysłów i przedsiębiorczości skoncentrowany jest w Dolnośląskim Parku Technologicznym.

Misja i cele

Dolnoślaski Park Technologiczny T-Park to atrakcyjny, zgodny ze standardami przyjetymi w krajach Unii Europejskiej obszar do prowadzenia działalnosci gospodarczej i inwestowania w działalność opartą na nowoczesnych technologiach, wyrózniajacy sie dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi wraz z systemem wsparcia finansowego.

Misja, Cele i Zadania Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park

Misją Parku Technologicznego jest bezpośrednie wzmocnienie konkurencyjności regionu wałbrzyskiego, a pośrednio także całego Dolnego Śląska poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, wypracowanie modelowej współpracy z regionalnymi centrami badań i rozwoju oraz wzmacnianie przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu.

Do misji T-Parku należy również pobudzanie aktywności zawodowej regionalnej społeczności, a także poprawa spójności ekonomicznej mikroregionu z pozostałą częścią Dolnego Śląska, Polski i regionami Unii Europejskiej.

Utworzenie i rozwój Dolnośląskiego Parku Technologicznego stanowi istotny element podnoszący inwestycyjną atrakcyjność regionu wałbrzyskiego. Działalność
T-Parku zapewni zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych tworzących nowe, atrakcyjne miejsca pracy.

Cel T-Parku

Podstawowym celem Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park jest stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną będzie komercjalizacja osiągnięć naukowych, firm wykorzystujących nowoczesne technologie, adaptujących wyniki prac laboratoryjnych i przyciągających venture capital.

Zadania T-Parku:

  • udostępnienie przedsiębiorcom terenów inwestycyjnych dobrze wyposażonych w potrzebną infrastrukturę techniczną,
  • ułatwienia w realizacji inwestycji oraz w uzyskaniu wsparcia finansowego i w wykorzystaniu pomocy publicznej,
  • pomoc przy podejmowaniu i prowadzeniu innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych (wykorzystując doświadczenia, jakie dają parki technologiczne w Polsce i w Europie)
  • kreowanie nowych przedsięwzięć wykorzystujących nowoczesne technologie we współpracy z ośrodkami naukowymi i centrami badawczymi,
  • zapewnienie profesjonalnych i konkurencyjnych usług infrastrukturalnych i pomocniczych,
  • aktywne wspieranie działań w zakresie promocji przedsiębiorstw działających w T-Parku.

tpark57 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: tpark@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00