Oferta Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. obejmuje:

Opracowania i usługi doradcze:

• Studia wykonalności projektów inwestycyjnych - dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych;
• Plany biznesowe dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem lub w związku z zamierzonymi inwestycjami;
• Plany restrukturyzacji przedsiębiorstw, analizy stanu i wycen wartości przedsiębiorstwa;
• Analizy przygotowawcze dotyczące podjęcia projektu w formule PPP (Partnerstwa Publiczno Prywatnego);
• Projekty – aplikacje w obszarze inwestycji środowiskowych, w tym w energetyce, w oparciu o odnawialne źródła energii;
• Inne zagadnienia analityczne dotyczące podejmowania inwestycji rozwojowych w ramach innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Pomoc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami krajów Unii Europejskiej:


• Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dotyczące prawa wspólnotowego, standaryzacji oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
• Pomoc w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy gospodarczej, handlowej i technologicznej;
• Pomoc w zakresie udziału w zamówieniach publicznych w krajach UE;
• Wsparcie w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy przedsiębiorców, przygotowanie udziału przedsiębiorców w projektach rozwojowych i badawczych;
• Wyszukiwanie potrzebnych technologii, wsparcie doradcze przy zawieraniu umów transferu technologii;
• Organizację wizyt studyjnych, misji gospodarczych i spotkań kooperacyjnych dla przedsiębiorców i naukowców;


Pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwijanie działalności gospodarczej:

• Udzielanie aktualnych informacji na temat dostępności i przeznaczenia środków Unii Europejskiej;

• Tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów, pomoc przy ich realizacji i rozliczaniu według wymogów Komisji Europejskiej
• Organizacja finansowania zewnętrznego ze środków europejskich bądź z funduszy instytucji finansowych – funduszy pożyczkowych, funduszy Venture Capital/Private Equity/Seed, sieci Aniołów Biznesu oraz banków;
• przygotowanie spółek typu start-up/spin-off do pozyskania środków z rynku kapitałowego;

Wsparcie w zakresie wdrażania przedsięwzięć rozwojowych:


• Zarządzanie projektami na zlecenie firm i instytucji;
• Organizacja przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych - wsparcie w zakresie przygotowania indywidualnego projektu dla firmy/instytucji, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrażanie i obsługa projektów obejmująca koordynację projektu, realizacja całości działań projektowych oraz końcowe rozliczenie finansowe.
• Szkolenia i warsztaty w zakresie tworzenia i zarządzania własna firmą oraz wdrażania innowacji i nowych technologii.
• Wsparcie w przeprowadzeniu rekrutacji pracowników na wskazane stanowiska pracy (sporządzenie profilu kandydata, wyszukanie potencjalnych kandydatów, dokonanie oceny kompetencji zawodowych, sporządzanie raportów o kandydatach, organizacja spotkań z wybranymi kandydatami, wsparcie w formie treningu pracy na wskazanym stanowisku).
• Kompleksowa obsługa firmy w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym obniżania kosztów zatrudnienia związanych z obowiązkowymi wpłatami na PFRON.

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00