Data: 16.03.2020

Pilne: Komunikat dla Uczestników Projektu oraz Realizatorów Usługi w ramach projektu pn. „Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, począwszy od dnia 16 marca br. do 30.marca br. , pracownicy Zespołu Projektowego pn. „Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej" DARR S.A nie będą prowadzili osobistych konsultacji i spotkań z Uczestnikami oraz Realizatorami Usług w swojej siedzibie tj. DARR S.A. ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój.

Jednocześnie informujemy, że komunikacja nadal będzie prowadzona korespondencyjnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w Projekcie w/w okresie : MARIOLA STANISŁAWCZYK – Koordynator Projektu. Kontakt elektroniczny: mariola.stanislawczyk@darr.pl; kontakt telefoniczny : 607755900

Działanie – zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia – jest podyktowane troską o zdrowie zarówno pracowników instytucji, jak i wszystkich osób zainteresowanych wsparciem wdrażanym przez Instytucje .

 

logobiletnastaż

Oferujemy osobom zamieszkującym na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej od 85% do 95% dofinansowania dla kursów podwyższających kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Celem projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na obszarze ZIT AW, w tym podniesienie kompetencji zawodowych u 500 osób dorosłych zamieszkujących na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, w szczególności o niskich kwalifikacjach, pracujących lub niepracujących, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych poprzez:

 • zorganizowanie poradnictwa zawodowego,
 • przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz możliwościami kompetencyjnymi Uczestników Projektu oraz
 • wsparcie w rozwoju kariery.

Odbiorcami projektu są osoby:

 • w wieku 18+,
 • pracujące/ niepracujące,
 • zamieszkujące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej: Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski (Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim), świdnicki (Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica - miasto oraz gmina wiejska, Świebodzice, Żarów), kamiennogórski (Kamienna Góra - miasto oraz gmina wiejska, Lubawka), kłodzki (Nowa Ruda - miasto oraz gmina wiejska),
 • nieuczące się.

Priorytetowo traktowane będą osoby:

 • z niepełnosprawnością,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) – poziom wykształcenia średniego,
 • po 50 roku życia.

Łącznie projektem objętych zostanie 600 osób (324 kobiety, 276 mężczyzn).

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 r. – lipiec 2020 r.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałania 10.4.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez:

Najważniejsze elementy harmonogramu projektu
Zad.1. Doradztwo-diagnoza UP dla 600 Uczestników

Zad.2. Rozwój kompetencji: kursy zawodowe (KKZ), umiejętności zawodowych (KUZ), podwyższające kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania dla 500 UP

Zad.3. Rozwój kariery: coaching kariery

Uczestnicząc w projekcie dodatkowo będziesz mógł /mogła:

 • otrzymać zwrot kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania podczas szkoleń
 • zwiększyć swoje szanse na rynku pracy
 • skorzystać z porady doradcy / coacha / edukatora, w tym z analizy predyspozycji zawodowych

Zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE na niżej zamieszczonych formularzach, w wersji papierowej, dostarczone osobiście lub drogą pocztową, na adres biura Lidera Projektu:

Petra Consulting
ul. Broniewskiego 65 B (lokal nr 19), 58-309 Wałbrzych

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją projektu:

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
http://wzaw.petraconsulting.pl

Osoba do kontaktu: Mariola Stanisławczyk
tel. 607 755 900, e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00