Projekty

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pn.: „Bilet na staż".

logobiletnastaż

Projekt skierowany do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących województwo opolskie, bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych (nie zarejestrowanych w PUP), nieuczących się w trybie stacjonarnym, posiadających lub nie orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnicy projektu maja zagwarantowane: stypendium pieniężne za udział w szkoleniach zawodowych, stypendium pieniężne za uczestnictwo w stażu zawodowym, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż, możliwość zatrudnienia po zakończonym stażu.

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

  • opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) przygotowanego przez doradcę zawodowego
  • grupowe poradnictwo zawodowe
  • indywidualne pośrednictwo pracy
  • darmowe szkolenia zawodowe
  • kilkumiesięczne staże zawodowe

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z zasadami udziału, wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy – do pobrania
  • podpisać oświadczenie uczestnika – do pobrania
  • zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie – do pobrania

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 os. w wieku 15 - 29 l. z kategorii NEET z terenu woj. opolskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej.

Efektem projektu będzie skuteczne przezwyciężenie stanu bierności zawodowej uczestników. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w indywidualnych sesjach z doradcą zawodowym, w których ważne będzie opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania. Ponadto dla uczestników projektu zaplanowano poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem na adres e-mail: marta.switenka@darr.pl; monika.ambroziak@darr.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
„Bilet na staż"

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z personelem realizującym projekt, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji o projekcie, zasadach udziału:

Monika Ambroziak – Baranowska
tel. (074) 64 80 426, 607 694 800
e-mail: monika.ambroziak@darr.pl
Marta Świteńka
tel. (074) 64 80 413, 607 731 800
e-mail: marta.switenka@darr.pl

nr WND – POWR.01.02.01-16-1K13/18

logo KWADRAT

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00