Projekty

Wypracowanie technologii i rozwiązań wspierających powszechne użycie samochodów elektrycznych.

Według dostępnych badań transport drogowy jest odpowiedzialny za produkcje około 20% emisji dwutlenku węgla w UE. Z uwagi na to spora część sródków UE przeznaczona jest na wypracowanie technologii i rozwiązań wspierających redukcje negatywnego oddziaływania na środowisko. W wielu europejskich państwach dowiedziono również, że dostęp do wypożyczalni samochodów elektrycznych zmniejsza zależność od samochodów zasilanych paliwem ropopochodnym. Do zalet samochodów elektrycznych należy także dodać łatwość w dostępie w zatłoczonych miasta oraz nie generowanie szkodliwych dla środowiska spalin. Opisane wyżej zalety samochodów elektrycznych dostrzegli twórcy projektu InclusivEV- Inclusive use of electric cars in social housing neighbourhoods, którego głównym celem jest wypracowanie technologii i rozwiązań wspierających ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, właśnie w oparciu o samochody elektryczne. Opisany projekt realizowany jest ramach szerokiego zakresu działań wspierających innowacje w dziedzinie ochrony środowiska pod nazwą Climate – KIC (Knowladge & Innovation Community), więcej informacji na temat dostępnych jest na stronie http://www.climate-kic.org/ 

Projekt InclusiveEV realizowany jest w konsorcjum przez czterech partnerów z różnych państw UE. Liderem projektu jest reprezentujący region West Midlands Cenex, Centre of Excellence in Low Carbon and Fuel Cell Technologies, obok niego konsorcjum tworzą: Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Modena (Emilia Romagna, Włochy), Lower Silesian Regional Development Agency Lower Silesia ( (Dolny Śląsk, Polska) oraz University of Valencia UVEG – LISITT (Walencja, Hiszpania). Partnerzy projektu opierając się przede wszystkim na doświadczeniach ze stosowania samochodów elektrycznych w mieście Modena oraz najlepszych rozwiązaniach wypracowanych przez istniejące już w miastach europejskich wypożyczalnie samochodów elektrycznych, zamierzają przetestować mechanizmy finansowania tego typu inwestycji oraz sprawdzić wykonalność techniczną stworzenia wypożyczalni samochodów elektrycznych we wcześniej wyselekcjonowanych obszarach.

W ramach swoich zadań w projekcie Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. skupia się przede wszystkim na zbadaniu potrzeb oraz oczekiwań lokalnych społeczności dotyczących lokalnego transportu. We współdziałaniu z lokalnymi władzami oraz uczelnią wyższą badany jest również potencjał, wstępnie wybranych obszarów w kontekście uruchomienia w jego graniach wypożyczalni samochodów elektrycznych. Brane są przede wszystkim pod uwagę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zasilania samochodów, utrudniony dostęp mieszkańców do komunikacji miejskiej, znaczna odległość od miejsc użytku codziennego (np. praca szkoła), wystarczający odsetek mieszkańców zainteresowanych korzystaniem z pojazdów elektrycznych. Dalsze działania będą skupiały się głównie na akcji promocyjnej, informującej o korzyściach wynikających z korzystania z samochodów elektrycznych. Bowiem istotnym założeniem projektu jest wypracowanie metod angażowania mieszkańców w rozwój zrównoważonego transportu oraz wskazanie źródeł finansowania takich inicjatyw, które w przyszłości mogą być wdrażane w całej Europie.

Na podstawie zebranych informacji możliwe będzie wyłonienie obszaru, na którym lokalizacja wypożyczalni samochodów elektrycznych będzie przynosiła optymalne rezultaty
i przygotowanie dla tej inwestycji studia wykonalności. Zakończenie projektu nastąpi
z końcem roku 2015 i właśnie wtedy dowiemy się gdzie w przyszłości może powstać wypożyczalnia samochodów elektrycznych.

Zapraszamy do śledzenia wyników realizacji projektu InclusiveEV na profilu DARR S.A. na facebooku https://pl-pl.facebook.com/pages/Dolno%C5%9Bl%C4%85ska-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA/156244021063031

Może wypożyczalnia samochodów elektrycznych powstanie w Twoim sąsiedztwie!

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00