Projekty

Projekt pn.: „Increasing the labour market relevance of VET provision and reducing skills mismatches and shortages in the new booming "Sharing Economy" sector" dotyczy podniesienia znaczenia na rynku pracy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zmniejszenia niedopasowania umiejętności i niedoborów w nowym dynamicznie rozwijającym się sektorze jakim jest sektor „ekonomii dzielenia się".

Projekt jest realizowany w ramach AKCJI 2 – WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK w zakresie partnerstwa strategicznego w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży Programu Erasmus+.

Cele szczegółowe projektu:

  • pozyskanie wiedzy o sektorze „ekonomii dzielenia się" poprzez przeprowadzenie badań i analiz w wybranych krajach (Niemcy, Włochy, Belgia, Grecja, Polska, Portugalia);
  • opracowanie nowego narzędzia do analizy danych pozyskanych w procesie badania, poprzez zaprojektowanie konkretnej metodologii badań i analizy porównawczej na poziomie sektorowym "ekonomii dzielenia się";
  • wymiana informacji pomiędzy różnymi krajami (Niemcy, Włochy, Belgia, Grecja, Polska, Portugalia) w obliczu tych samych problemów związanych z rozwojem „ekonomii dzielenia się";
  • wykorzystanie wyników przeprowadzonych badań i analiz w podejmowaniu decyzji w procesie wypracowania nowego podejścia do „ekonomii dzielenia się" w Unii Europejskiej poprzez uczestnictwo partnerów w dyskusji dotyczącej przechodzenia od "ekonomii dzielenia się" do "realnej ekonomii";
  • opracowanie pakietów szkoleniowych dla praktyków "ekonomii dzielenia się", zawierających zasady akredytacji;
  • opracowanie materiałów do szkolenia realizowanego on-line w formie seminarium i ustanowienie systemu akredytacji dla osób, które chcą uzyskać "poświadczenie" umiejętności i wiedzy zdobytej podczas uczestnictwa w nowych pakietach szkoleniowych.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, które tworzą:

Całkowity budżet projektu: 216 880,00 EUR

Ramy czasowe projektu: 01.11.2015r. - 31.10.2017r.

Witryna internetowa projektu:

http://www.sharingskills.eu

 facebook

ersmus

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00