Projekty

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, iż kontynuując rozpoczęte w ubiegłych latach wsparcie dla osób niepełnosprawnych, realizuje w latach 2012 - 2013 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu projekt pn. „KOMPETENCJE SPRAWNOŚĆ PRACA ", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

„KOMPETENCJE - SPRAWNOŚĆ - PRACA"

PROJEKT MAJĄCY NA CELU ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA NA RYNEK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Projekt realizowany od 01.10.2011 do 31.09.2013
W projekcie będzie uczestniczyć 20 osób, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie, będących w wieku od 15 do 24 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują w powiecie wałbrzyskim oraz posiadają wykształcenie zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej specjalnej.

ZAPRASZAMY RODZICÓW, OPIEKUNÓW ORAZ INSTYTUCJE DO KONTAKTU W ZAKRESIE UDZIAŁU W PROJEKCIE SWOICH PODOPIECZNYCH

Dla wszystkich Uczestników Projektu zapewniamy bezpłatny udział czyli pokrycie kosztów realizacji opisanych poniżej form wsparcia (w tym noclegi, wyżywienie, dowóz, stypendia, materiały warsztatowe).

WSPARCIE PROJEKTU OBEJMUJE:
DZIAŁANIA Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

I etap:

  • konsultacje indywidualne z lekarzem medycyny pracy, psychologiem i doradcą zawodowym,
  • 6-dniowe wyjazdowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego i psychologicznego oparte o sesje grupowe i indywidualne

Wynikiem tych działań będzie opracowanie dla każdego uczestnika projektu
mapy aktywizacji zawodowej (IPD).

II etap:

  • trening kompetencji społeczno - zawodowych w formie doradztwa wspierająco - terapeutycznego realizowane przez psychologa , terapeutę i doradcę zawodowego: 40 godz. warsztaty grupowe ( 20 spotkań po 2 godz., grupy do 5 osób); 10 godz. konsultacji indywidualnych w formie 4-6 spotkań

III etap:

SZKOLENIA ZAWODOWE

  • mają na celu poszerzenie, wzmocnienie lub nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych - program przygotowany w konsultacji z pracodawcami, obejmujący 120 godzin na uczestnika , grupy 3-4 osobowe; podczas szkolenia wsparcie trenera szkolącego i asystenta zawodu w trakcie nauki zawodu ;
  • zajęcia obejmą program praktycznej nauki zawodu oraz naukę wykorzystania komputera (nauka podstaw obsługi komputera, wykorzystania programów zawodowych - poziom nauczania w zależności od potrzeb i predyspozycji indywidualnych indywidualnych uczestnika)
  • okres trwania szkoleń co najmniej 3 msc w formie 2- 3 godzin dziennie (zapewniamy dowóz, pokrycie kosztów wyżywienia i stypendium szkoleniowe)

IV etap:

TRENING PRACY U PRACODAWCY -
3 MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWE

zapewniamy OPIEKĘ indywidualnego TRENERA ZAWODOWEGO przez wszystkie godziny treningu pracy, pokrycie kosztów wyżywienia i stypendium stażowe, pokrycie kosztów dojazdu

V etap:

POŚREDNICTWO PRACY - PRACA MÓJ CEL
WSPIERAMY UCZESTNIKÓW PROJEKTU W POSZUKIWANIU STAŁEJ PRACY

Forma to indywidualna opieka - coaching - pośrednika pracy w okresie do znalezienia pracy . Realizowany jako kolejny etap po stażach zawodowych.

W zakresie znajduje się: objęcie wsparciem w zakresie poszukiwania pracy w tym pomoc w wyszukiwaniu ofert, analiza prasowych ofert pracy, kontakt z pracodawcą, asysta przy rozmowie o pracę, wsparcie prawne rodziny i uczestnika w zakresie zatrudnienia.

VI etap:

WSPARCIE POMOSTOWE - MAM PRACĘ

każdy Uczestnik Projektu, który podpisze umowę o pracę będzie wspomagany w utrzymaniu miejsca pracy przez wsparcie indywidualne i opiekę Trenera Wspomagającego ( zakres to pomoc w wykonywaniu czynności zawodowych, kontakcie z innymi pracownikami, pracodawcą oraz rozwiązywanie napotkanych problemów w zakresie realizacji czynności zawodowych i kontaktów społecznych)

POSZUKUJEMY PRZEDSIĘBIORCÓW Z RYNKU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM UCZESTNIKÓW PROJEKTU
NA
PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWE/ STAŻE
okres trwania 3 miesiące

Zapraszamy firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze HANDLU, REKLAMY, TURYSTYKI, HOTELARSTWA, CUKIERNICTWA/PIEKARSTWA oraz innych do składania OFERT WSPÓŁPRACY na organizację 3 miesięcznych staży zawodowych dla uczestników projektu. Przedsiębiorstwa, które przyjmą uczestników projektu na PRAKTYKI/STAŻ zawodowy otrzymają pokrycie kosztów organizacji wsparcia oraz pokrycie kosztów Trenera Zawodowego. Max czas praktyki/ stażu dziennego 1 UCZESTNIKA to 4 godziny.

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji, dokumenty do pobrania i regulaminy zostaną opublikowane w styczniu 2012 roku : tel. kontaktowy: 74 6480411, 607755900. / e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Kierownik projektu: Mariola Stanisławczyk

Człowiek - najlepsza inwestycja

PARTNER LIDER

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417 www.darr.pl, e-mail: darr@darr.pl

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

ul. Bohaterów Pracy 1, 58-300 Wałbrzych tel. 74 8422580; faks 74 8422580 e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00