Projekty

Projekt realizowany w okresie: wrzesień 2008 - wrzesień 2011

Zakres usług świadczonych przez Lokalny Punkt Konsultacyjny DARR S.A.:

 1. Podejmowanie i wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej:
  • podejmowanie działalności gospodarczej
  • wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe
  • wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników
  • wykonywanie działalności gospodarczej - finansowanie działalności
  • wykonywanie działalności gospodarczej - kontrola przedsiębiorstw
  • rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 - 2013 ze środków publicznych:
  • charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
  • przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu
  • inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu
 3. Możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych:
  • możliwości i zasady korzystania m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług doradczych proeksportowych
  • możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń
 4. Inne informacje:
  • informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu
  • wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych

Jak zapewnić sprawną realizację usługi?

Aby umożliwić naszym Konsultantom jak najlepszą realizację usługi, prosimy Państwa o przygotowanie jak największej liczby szczegółów dotyczących Państwa firmy/przedsięwzięcia (wielkość przedsiębiorstwa, plany inwestycyjne, lokalizacja).

Korzystanie z usług Punktów Konsultacyjnych jest bezpłatne. Klient wybiera dogodną dla siebie formę usługi: kontakt e-mailowy, telefoniczny lub pocztowy, udział w seminarium informacyjnym. Po umówieniu telefonicznym lub e-mailowym możliwe jest bezpośrednie spotkanie z konsultantem.

Z usług Punktu Konsultacyjnego może skorzystać każdy, kto poszukuje informacji związanych z zakładaniem, prowadzeniem i finansowaniem działalności gospodarczej. Nie istnieją żadne limity ilościowe, czasowe ani ograniczenia terytorialne w korzystaniu z usług Punktu.

Usługi są to bezpłatne, świadczone w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Usługi są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych klienta i wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto jest możliwy monitoring prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga! Aby usprawnić proces realizacji usługi, prosimy przygotować:

 • PESEL w przypadku osób fizycznych
 • NIP i REGON w przypadku przedsiębiorców

Podanie powyższych numerów jest niezbędnym elementem umożliwiającym skorzystanie z bezpłatnych konsultacji.

Dane kontaktowe:

Lokalny Punkt Konsultacyjny
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno - Zdrój
tel. 74 64 80 447

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00