Projekty

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży poprzez monitoring rynku pracy regionu jeleniogórsko - legnickiego.

Beneficjenci ostateczni i obszar realizacji: szkoły i placówki z regionu jeleniogórsko - legnickiego prowadzące kształcenie zawodowe dla młodzieży oraz ich kadra pedagogiczna, uczniowie i słuchacze ww. szkół i placówek, partnerzy społeczno - gospodarczy, pracodawcy.

Ramy czasowe Projektu: 2.01.2009r. - 31.12.2010r.

Informacji o Projekcie udziela:
Mariola Stanisławczyk
tel 74 64 80 411
e-mail mariola.stanislawczyk@darr.pl

Badanie rynku pracy, w ramach którego dokonujemy obserwacji zachodzących w trzech strefach: edukacji, bezrobociu i zatrudnieniu to przede wszystkim dogłębna analiza rynku pracy, która umożliwia dostosowanie programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, pozwoli zaktualizować kwalifikacje młodzieży wchodzącej na rynek pracy, a w efekcie spowoduje wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych. Otrzymane dane w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych na próbie 1500 przedsiębiorstw realizowane w 3 etapach okresu 2009-2010 roku, są elementem prowadzącym do opracowania raportu z zakresu zmian i oczekiwań rynku pracy w tym określeniu zawodów deficytowych, równoważnych i nadwyżkowych oraz strategicznych; kompetencji zawodowych i ponad zawodowych absolwentów kształcenia zawodowego w odniesieniu do oczekiwań pracodawców, określenie kompetencji oczekiwanych, wymaganych przez rynek pracy w wybranych grupach zawodowych/zawodach.

Więcej informacji: www.jgl.obserwatorrynku.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00