Projekty

Cel Projektu: kompleksowe przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy

Grupa docelowa i obszar realizacji: Projekt skierowany był do osób poniżej 26 roku życia zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne

Ramy czasowe: 26.01.2006r. - 30.09.2006r.

Projekt stanowił innowacyjne rozwiązanie, polegające na objęciu każdego uczestnika Projektu pełną indywidualna opieką powiatowego urzędu pracy oraz doradcy zawodowego, wspólnie z którym uczestnik opracowywał Indywidualny Plan Działania, dotyczący budowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Takie podejście gwarantuje w dalszej perspektywie lepsze efekty szkoleniowej skuteczniej przybliża do rozwiązywania problemu bezrobocia wśród młodzieży.
Projekt realizowany był na zlecenie WYG International.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00