Projekty

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans społecznych i zawodowych na otwartym rynku pracy osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej.

Beneficjenci ostateczni i obszar realizacji: 100 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ramy czasowe Projektu: 23.02.2009r. - 31.01.2011r.

Informacji o Projekcie udziela:
Mariola Stanisławczyk
tel 74 64 80 411
e-mail mariola.stanislawczyk@darr.pl

Projekt jest przedsięwzięciem, które kompleksowo traktuje cały proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcia podejmowane w projekcie obejmują zarówno działania mające na celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej do wejścia na otwarty rynek pracy: wsparcie psychologiczne i społeczne, jak i działania bezpośrednio związane z zatrudnieniem (doradztwo i poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy).

Więcej informacji: www.niepelnosprawni-aktywni.darr.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00