Projekty

Celem bezpośrednim projektu było podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za sprzedaż eksportową, w zakresie tworzenia oferty i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu, a także realizacji kontraktów eksportowych.

Grupa docelowa i obszar realizacji: Projekt adresowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających potencjał eksportowy. Grupy docelowe stanowiła kadra zarządzająca MMŚP oraz pracownicy istniejących lub powstających działów eksportu, czy też działów sprzedaży i marketingu.

Ramy czasowe: 31.12.2006r. - 31.07.2007r.

Projekt realizowany był na zlecenie Ove Arup&Partners International Limited

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00