Projekty

Realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2008 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i potrwa do końca 2014.

Cel utworzenia i prowadzenia siedmiu punktów informacyjno-kontaktowych na terenie województwa dolnośląskiego realizowany jest w ramach nawiązanej w ramach konsorcjum współpracy z sześcioma innymi jednostkami (lider konsorcjum - Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej). Do głównych zadań realizatorów projektu należy udzielanie szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu.

Operacyjnego w zakresie:

  • priorytetów, działań oraz rodzajów projektów,
  • terminów składania wniosków aplikacyjnych,
  • ogólnej kwalifikowalności wydatków,
  • poziomu dofinansowania,
  • kryteriów wyboru projektów,
  • ogólnych zasad wypełniania wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • wstępnej oceny kwalifikowalności potencjalnego beneficjenta,
  • kierowania potencjalnych beneficjentów do punktów udzielających specjalistycznej informacji w przypadku nie kwalifikowania się do wsparcia w ramach RPO WD.

Powyższe usługi realizowane są w formie konsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej i/lub pisemnej.

Informacji na temat Projektu udziela Kierownik:

Marek Urbański
tel: 74 64 80 447
marek.urbanski@darr.pl

Informacji w ramach Projektu udziela:

Łukasz Jaroński
tel: 74 88 80 926
ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
rpo.walbrzych@dolnyslask.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00