Projekty

Climate-KIC

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w programie grantowym realizowanym w ramach inicjatywy Climate-KIC.

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie - w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce program prowadzony jest nieprzerwanie od roku 2013 przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.

Do kogo skierowany jest program:

Program przeznaczony jest dla:

  • początkujących firm, MŚP istniejących (zarejestrowanych) na rynku do 5 lat,
  • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
  • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju.

Accelerator Programme podzielony jest na 3 etapy. W pierwszym etapie Pomysłodawcy objęci są wsparciem z zakresu tworzenia/weryfikacji modelu biznesowego, w drugim z zakresu sprzedaży, natomiast w trzecim etapie z zakresu pozyskania inwestora. Pełna lista szkoleń wraz z zakresem oraz terminami szkoleń w każdym z etapów zostanie przekazana Pomysłodawcom zakwalifikowanym do udziału w programie.

Szkolenia krajowe były realizowane są m.in. przez E&Y Accademy of Business oraz Radio Wrocław.

Po zakończeniu każdego z etapów, uczestnicy projektu mogą starać się o refundację kosztów dojazdu na szkolenia realizowane w ramach programu. Maksymalna wartość refundacji kosztów dojazdu (na zespół projektowy) za jedno szkolenie/spotkanie wynosi 400,00 PLN.

Pierwsze spotkanie dla Pomysłodawców zakwalifikowanych do udziału w programie grantowym odbędzie się w terminie 13-14.06.2019. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy. Miejsce szkolenia zostanie podane do wiadomości uczestnikom projektu drogą mailową w momencie zakończenia rekrutacji.

Granty:

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tyś. EUR (netto – podatek VAT nie jest wydatkiem klwalifikowalnym). Granty wypłacane są zaliczkowo na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 101 tyś. EUR.

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju / ochrony klimatu i branż pokrewnych.

Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

  • zakup środków trwałych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
  • badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
  • zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
  • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i kadry zarządzającej) nie są kosztami kwalifikowanymi. Beneficjent może dokonywać płatności wyłącznie w walucie PLN lub EUR.

Venture Competition:

Każdego roku jeden lub dwóch finalistów programu grantowego otrzymuje możliwość udziału w konkursie „Climate-KIC Venture Competition".
W roku 2018 Venture Competition organizowane było w HELSINKACH w trakcie SLUSH – jednej z największych w Europie konferencji dla start-upów. Nagrodą główną w zeszłorocznej edycji konkursu było 50 000 EUR. Więcej informacji nt. Venture Competition 2019 zostanie opublikowanie w późniejszym terminie.

Organizator konkursu pokrywa część koszt udziału reprezentanta Polski w finale konkursu.
https://www.slush.org

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów, własności intelektualnej, wystąpień publicznych czy sprzedaży.

Szkolenia z cyklu „Masterclasses" realizowane są centralnie dla uczestników wszystkich programów Accelerator w całej Europie. Szkolenia prowadzone są m.in. przez specjalistów z Uniwersytetu w Harwardzie czy doradców inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Dla uczestników projektu udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dodatkowo organizator zapewnia częściowy zwrot kosztów dojazdu na wybrane szkolenia.

Nasze szkolenia: https://www.climate-kic.org/page/1/?post_type=events&s=masterclass#038;s=masterclass

REKRUTACJA:

Zgłoszenia przyjmowane się drogą elektroniczną (skan formularza zgłoszeniowego z podpisem pomysłodawcy wraz z wersją edytowaną w formacie Word).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy przesłać na adresów mailowy: damian.sowa@darr.pl oraz na adres daniel.kulig@climate-kic.org

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wersja pdf)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wersja Word)

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 24 MAJA 2019 ROKU

Zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Pająk - Kierownik projektu
tel.: (74) 648 04 45
tomasz.pajak@darr.pl

Damian Sowa
tel.: (74) 648 04 18
damian.sowa@darr.pl

Łukasz Jaroński
tel.: (74) 648 04 42
lukasz.jaronski@darr.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 16:00

Biuro projektu:
DARR S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
www.darr.pl
darr@darr.pl

 

 banner www final

Keep up with Climate-KIC's latest on: facebook  linkedin  twitter  youtube

Climate-KIC is supported by the EIT, a body of the European Union

EIT-Climate-KIC-EU-flag-transparent 1

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00