Projekty

Celem Projektu było wsparcie Regionalnej Strategii Innowacji przez stworzenie sieci Ośrodków Transferu Wiedzy i Technologii. Ich zadaniem jest pomoc firmom działającym w sektorach wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji w zakresie:

  • nabywania nowych technologii tworzonych przez ośrodki akademickie,
  • współpracy między nimi w tworzących się klastrach.

Grupa docelowa i obszar realizacji: małe i średnie przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki badawczo - rozwojowe z woj. dolnośląskiego

Ramy czasowe 31.05.2005r. - 31.03.2008r.

DARR S.A. była partnerem w projekcie. Koordynatorem projektu było Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00