Projekty

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Województwie Dolnośląskim, poprzez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w dziedzinach kluczowych dla gospodarki Województwa

Dolnośląskiego oraz poprzez promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych.

Obszar realizacji: Dolny Śląsk

Uczestnicy projektu: Studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci, pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni dolnośląskich uczelni wyższych.

Ramy czasowe: 01.10.2012r. - 30.06.2015r.

Budżet projektu: 1 642 613,89 PLN

Partnerstwo tworzą:

  • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Lider projektu
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL" Sp. Z o.o.
  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  • Birmingham City Council

Informacji o Projekcie udzielają:

Marek Urbański - Koordynator projektu (marek.urbanski@darr.pl)
tel: (74) 64 80 447

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

więcej informacji o Projekcie...

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00