Projekty

Cel Projektu: organizacja cyklu szkoleń na temat rozwoju polskiego eksportu, skierowanych do Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw o znacznym, ale niewykorzystanym potencjale eksportowym, planujących ekspansję eksportową na rynki krajów przechodzących transformację społeczno - ustrojową i krajów rozwijających się.

Grupa docelowa i obszar realizacji: Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z terenu Dolnego Śląska

Ramy czasowe: wrzesień 2006 - grudzień 2007

Program szkoleń obejmował dwa komponenty. W ramach komponentu I był to cykl szkoleń na temat wybranych krajów KTSG i KR, które są priorytetowe lub ważne z punktu widzenia polskiego eksportu. Tematyka szkoleń z zakresu komponentu II poświęcona została zagadnieniom marketingu na rynkach zagranicznych, technik i organizacji operacji eksportowych. Uzupełnieniem szkoleń realizowanych w ramach obu komponentów było zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń wyjazdowych dla beneficjentów Projektu, którzy ukończyli szkolenia w ramach komponentu I. Krajami docelowymi szkoleń wyjazdowych były Rumunia i Turcja. Elementem szkoleń wyjazdowych było doradztwo w zakresie działalności eksportowej.
Projekt realizowany był na zlecenie WYG International

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00