Projekty

Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskiej branży okołoturystycznej poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności 100 pracowników.

Beneficjenci ostateczni i obszar realizacji: 100 zamieszkałych w województwie dolnośląskim osób (minimum 51 BO projektu będą stanowić kobiety), zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w dolnośląskich przedsiębiorstwach z branży okołoturystycznej (hotele, pensjonaty, agroturystyka, restauracje, puby, bary, itp.)

Ramy czasowe Projektu: 01.01.2011 r. - 31.03.2012 r.

Informacji o Projekcie udziela:
Dominik Militowski
Tel. 74 64 80 415
e-mail dominik.militowski@darr.pl

Projekt ma charakter szkoleniowy i nastawiony jest na podniesienie kwalifikacji osób pracujących w firmach działających w szeroko pojętej branży okołoturystycznej. Głównym elementem projektu są szkolenia z języka angielskiego uzupełnione o szkolenia ze znajomości regionu i jego walorów turystycznych oraz o szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta zagranicznego. Połączenie tych szkoleń wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług oraz sprawi, że turysta zagraniczny odwiedzający region będzie mógł liczyć na kompleksową obsługę.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

więcej informacji

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wykonawcą projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - Twoim kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" , Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 30 grudnia 2010 r. z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Projekt ma charakter szkoleniowy i nastawiony jest na podniesienie kwalifikacji osób pracujących w firmach działających w szeroko pojętej branży okołoturystycznej (hotele, pensjonaty, agroturystyka, restauracje, puby, bary, itp.).
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskiej branży okołoturystycznej poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności 100 pracowników.
Cele szczegółowe to:

  • podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników branż związanych z napływem zagranicznych turystów oraz zwiększenie profesjonalizmu w zakresie udzielania informacji
  • doskonalenie umiejętności językowych w regionie w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w języku angielskim
  • podniesienie kwalifikacji językowych pracowników bazy noclegowej i gastronomicznej
  • podniesienie kwalifikacji z zakresu informacji turystycznej pracowników w/w branż oraz zdolności interpersonalnych w obsłudze klienta zagranicznego

Rekrutacja do projektu obejmie całe województwo dolnośląskie i będzie miała charakter otwarty. Proces rekrutacji będzie oparty na dwóch etapach:

  1. Sprawdzenie kryteriów formalnych oraz badanie motywacji (analiza formularza zgłoszeniowego)
  2. Ocena weryfikująca predyspozycje potencjalnych BO do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych.

W procesie rekrutacji wybranych zostanie 100 osób do objęcia projektem.
Osoby, które zakwalifikują się do projektu będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu: języka angielskiego, informacji turystycznej o województwie dolnośląskim oraz profesjonalnej obsługi klienta zagranicznego.
Lokalizacja szkoleń dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb BO, ustalonych na etapie rekrutacji. Szkolenia odbywać się będą w 10-miesięcznych cyklach.

Formularz zgloszeniowy do pobrania

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00