Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działając w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ zaprasza do udziału w konkursach grantowych realizowanych w ramach projektu Climate-KIC.

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania stowarzyszenia wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie - w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, biotechnologia i farmaceutyka, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i pokrewne.

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KWALIFIKOWANYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

 

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju

Regionalnego S.A.

Do kogo skierowany jest program:

Program przeznaczony jest dla:
- początkujących firm (MŚP istniejący na rynku do 3 lat),
- osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
- zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju.

Granty:

Całkowita pula grantów na poziomie krajowym to: 40 tyś EUR. Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 20 tyś EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej. Zarówno o formie jak i rodzaju działalności decyduje grantobiorca.

Grant może zostać przeznaczony na:
- rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle,
- rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie Innowacji w zakresie ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju / ochrony klimatu.

Grant przekazywany jest pomysłodawcy zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać przeznaczony m.in. na:
- zakup środków trwałych
- zakup wartości niematerialnych i prawnych
- szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
- udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
- koszty utrzymania i bieżącej dzielności firmy
- koszty rejestracji nowej spółki
- badania naukowe (realizowane przez pracowników firmy lub firmy zewnętrzne)
- inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności)

Venture Competition:

Ponadto finalista programu otrzyma możliwość udziału w Venture Competition, który odbędzie się w październiku 2015r. w Birmingham (Wielka Brytania) w trakcie Festiwalu Innowacji. W zeszłorocznej edycji, 12 finalistów Venture Competition walczyło o nagrodę główną w wysokości 100 tyś EUR.

Festiwal Innowacji jest corocznym spotkaniem wspólnoty Climate-KIC w trakcie, którego prezentowane są najciekawsze koncepcje biznesowe. Najważniejszym wydarzeniem festiwalu jest niewątpliwie Venture Competition, konkurs z udziałem pomysłodawców oraz inwestorów z całego świata. W Festiwalu Innowacji w roku 2014 udział wzięło przeszło 600 osób !

Festiwal Innowacji 2014 (Walencja, Hiszpania)

Organizator konkursu pokrywa koszt udziału reprezentanta Polski w finale konkursu.

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów czy własności intelektualnej.

Szkolenia realizowane dla uczestników Acceleration Programme prowadzone są m.in. przez specjalistów z Uniwersytetu w Harwardzie czy doradców inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Dla uczestników projektu udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dodatkowo organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Nasze szkolenia: (link: http://www.climate-kic.org/events/#Masterclasses )

 

Zgłoszenia:

Rekrutacja do konkursu prowadzona jest :

 

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE PROGRAMEM GRANTOWYM ORGANIZATOR ZDECYDOWAŁ O UJEDNOLICENIU TERMINU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.

OSTATECZNY I NIEPRZEKRACZALNY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ MIJA 31 MAJA 2015 ROKU !!!

 


Formularz zgłoszeniowy

 


 

 

Zapraszamy do kontaktu:

Marek Urbański – Kierownik projektu
tel.: (74) 648 04 47
marek.urbanski@darr.p

Katarzyna Szymańska-Witek
tel.: (74) 648 04 29
katarzyna.szymanska@darr.pl

Tomasz Pająk
tel.: (74) 648 04 45
tomasz.pajak@darr.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 16:00

Biuro projektu:

DARR S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój

www.darr.pl
darr@darr.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00