Przedsiębiorcy czekają na europejski paszport usługowy.

Według danych przedstawionych przez Komisję Europejską 83% unijnych przedsiębiorców uważa, że skomplikowane procedury są istotną barierą w prowadzeniu firmy na Jednolitym Rynku Europejskim. Wśród tych barier najczęściej wskazywane są: brak elektronicznych procedur, konieczność dostarczania licznych dokumentów, mało precyzyjne wymagania administracyjne, rozciągnięte w czasie procedury administracyjne, brak informacji o tym, gdzie dokonać procedur administracyjnych oraz widoczny brak zaufania pomiędzy państwami członkowskimi.

W celu wyeliminowania wyżej wskazanych przeszkód Komisja Europejska planuje wprowadzić do końca 2016 roku tzw. europejski paszport usługowy, który będzie stanowił przede wszystkim:

 • narzędzie ułatwiające usługodawcom rozpoczęcie działalności w innym państwie UE
 • narzędzie wspierające działalność transgraniczną przedsiębiorców z najważniejszych dziedzin gospodarki
 • narzędzie wspierające budowanie trwałych i przejrzystych relacji pomiędzy krajem pochodzenia przedsiębiorcy a krajem przyjmującym

Obecnie usługodawcy zainteresowani prowadzeniem działalności w innym państwie członkowskim zobligowany jest do postępowania według procedur odmiennych od tych obowiązujących w kraju pochodzenia przedsiębiorstwa. Sytuacja ta ma ulec zmianie po wprowadzeniu przez KE paszportu usługowego, który spowoduje ułatwienie w dostępie do informacji na temat prowadzenia działalności przez usługodawców w poszczególnych państwach UE oraz uprości związane z tym procedury administracyjne.

Co może zapewnić paszport usługowy:

 • zapewnienie elektronicznej transmisji informacji z państwa pochodzenia do państwa przyjmującego
 • jedną wspólną procedurę europejską dla usługodawców prowadzących działalność w innym państwie niż państwo pochodzenia
 • jasny harmonogram procedur administracyjnych dla usługodawców z elastycznymi ramami czasowymi

W jaki sposób paszport usługowy może pomóc w niwelowaniu obciążeń administracyjnych dla usługodawców?

 • ułatwi współpracę pomiędzy organami administracyjnymi państwa przyjmującego oraz państwa pochodzenia
 • poszczególne etapy procedury administracyjnej pomiędzy krajami członkowskimi będą dokonywane elektroniczne według zharmonizowanej procedury
 • wszystkie procedury będą dokonywane w jednolitym dla całej UE przedziale czasowym
 • usługodawca wprowadzając swoją działalność do nowego państwa UE będzie mógł korzystać z jednolitego dla całej UE interfejsu elektronicznego
 • zgodnie z zasadą „tylko jeden raz" paszport usługowy wyeliminuje konieczność składania wielu wniosków o informacje i dokumentację, które już zostały przekazane państwu członkowskiemu pochodzenia, poprzez stworzenie elektronicznego repozytorium dokumentów

Paszport usługowy dedykowany będzie przede wszystkim do sektorów, które wykazują niski poziom działalności transgranicznej we wszystkich państwach członkowskich. Mowa tu głównie o przedsiębiorstwach oferujących usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne, księgowe oraz świadczące usług dla biznesu.

Informacje na temat dalszej procedury legislacyjnej odnośnie wdrożenia europejskiego paszportu usługowego będą dostępne na stronie Komisji Europejskiej:
ec.europa.eu

EEN 2

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00