Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dwa konkursy na dofinansowanie projektów w zakresie badań przemysłowych i prac Rozwojowych oraz inwestycji w infrastrukturę B+R.

Nabór projektów trwa w okresie od 02.01.2017r. do 02.03.2017 roku

Wsparcie mogą uzyskać projekty w zakresie:

  • badań przemysłowych i prac Rozwojowych, dla których maksymalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 40%-60%. Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.
  • tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ

Kontakt:
Dział Informacji i Promocji
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4; 53-611 Wrocław
Tel.: (71 77 65 814; 77 65 813
info.dip@umwd.pl

Informacje podane przez Dział Informacji i Promocji nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Dział Informacji i Promocji ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

dś

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00