Przedsiębiorco wyraź swoją opinię w ankiecie w sprawie składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami.

Szanowni Państwo

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 (rozporządzenie w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – NHC) ustanawia unijne przepisy w sprawie oświadczeń żywieniowych i oświadczeń zdrowotnych w odniesieniu do środków spożywczych. Podmioty działające na rynku spożywczym muszą przestrzegać tych przepisów, jeżeli pragną podkreślić korzyści żywieniowe lub zdrowotne swoich produktów za pomocą oświadczeń na etykiecie produktu lub w reklamach. Przepisy te dotyczą: oświadczeń żywieniowych, takich jak „niska zawartość tłuszczu" lub „wysoka zawartość błonnika pokarmowego" lub oznakowań w formie symboli i logo.

W rozporządzeniu NHC przewidziano, żeby na środkach spożywczych można było umieszczać oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Środki te muszą zawierać określone poziomy danych składników odżywczych. W związku z tym tzw. profile składników odżywczych powinny określać najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych składników odżywczych, takich jak: tłuszcz, tłuszcze nasycone, cukier i sól, po przekroczeniu których oświadczenia żywieniowe byłyby ograniczone, a oświadczenia zdrowotne zakazane. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której oświadczenie maskuje ogólny obraz produktu żywnościowego, co mogłoby wprowadzać w błąd konsumentów próbujących uwzględniać aspekty zdrowotne przy dokonywaniu wyborów w kontekście zrównoważonego sposobu odżywiania. Profile składników odżywczych powinno się określać na poziomie UE aby te same zasady miały zastosowanie w całej Unii. Jednakże ze względu na złożoność problemu, profile składników odżywczych nie zostały dotychczas określone.

Obecnie Komisja dokonuje oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zamierza stwierdzić czy profile składników odżywczych nadal spełniają swój cel lub czy istnieją jakiekolwiek alternatywne metody umożliwiające osiągnięcie tych samych celów. Konsultacje mają umożliwić Państwu wyrażenie opinii na wszelkie ewentualne zmiany przepisów dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych objętych zakresem dyrektywy NHC.
Komisja chciałaby zapoznać się z opiniami i doświadczeniami MŚP – dobrymi i złymi – dotyczącymi obecnej sytuacji i dowiedzieć się, jak udaje się im zapewnić zgodność z przepisami.

Informacje zwrotne uzyskane od Państwa pomogą Komisji dokonać oceny skuteczności przepisów i ewentualnie wprowadzić do nich zmiany.

Ankieta jest skierowana do przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach związanych z żywnością oraz zajmujących się wszelkimi produktami żywnościowymi.

Aby pobrać ankietę, kliknij TUTAJ

Szczegółowych informacji udziela
Marek Stankiewicz
tel.:74 64 80 446
e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

EEN - cosme

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00