Pracodawco! Zatrudniasz lub planujesz zatrudnić w swojej firmie cudzoziemców? Borykasz się z trudnościami prawno-administracyjnymi? Nie wiesz jak najnowsze zmiany w prawie wpłyną na Twoją firmę? Obawiasz się prawnych konsekwencji zastosowania błędnych lub niepełnych procedur?

Jeżeli tak, to zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się jak bezpiecznie zrealizować proces zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA oraz kancelaria Żak Legal Support Office zapraszają na szkolenie poświęcone tematowi:

„Zatrudnianie cudzoziemców dla praktyków - z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2019r"

Szczawno-Zdrój, 4 kwietnia 2019

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany w związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Żak

żak

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych internacjonalizacją przedsiębiorstw w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz tworzenia skutecznych strategii eksportowych. Ponadto specjalizuję w procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawie pracy. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firm budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. W ramach specjalizacji świadczy usługi doradcze oraz szkoleniowe m.in. dla Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Funduszu Górnośląskiego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego czy Gminy Miasto Szczecin, oraz wielu przedsiębiorstw z sektora stoczniowego, budowlanego, meblowego czy maszynowego.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić.

Miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 w Szczawnie-Zdroju.

Koszt szkolenia:
Koszt szkolenia to 300 zł netto od osoby. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z firmy kosz udziału w szkoleniu wynosi 270 zł netto od osoby.

Oferta Early Bird!
Osoby, które zgłoszą udział do 10 marca br. otrzymają zniżkę – koszt udziału w szkoleniu zostanie obniżony do 250 zł netto, niezależnie od ilości zgłoszonych osób.

Formularz zgłoszeniowy

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2019.

Serdecznie zapraszamy

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA oraz Żak Legal Support Office

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00