4 marca 2019r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpocznie nabór wniosków do 2 konkursów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców (Design dla przedsiębiorców oraz Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus).

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

  • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
  • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
  • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania
  • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

realizację inwestycji, w tym:

  • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
  • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

W przypadku konkursu Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus wsparcie powinno obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu nakierowanego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że dotyczy wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000,00 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi 500 000,00 zł oraz maksymalnie do 1 000 000,00 zł na inwestycję).

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
w zakresie usług proinnowacyjnych:

  • 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego,

w zakresie inwestycji początkowej:

  • zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

dla rundy I – od 4 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.;
dla rundy II – od 16 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.;

Więcej informacji o konkursach na stronie:
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus

Źródło: https://poir.parp.gov.pl

PARP

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00