Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro, małych lub średnich przedsiębiorców którzy mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Instytucją pośredniczącą w naborze wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 430 280,00 zł i stanowi równowartość 100 000 euro przeliczonych po kursie z dnia ogłoszenia konkursu.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
  2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
  • do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
  • do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
  • do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Nabór wniosków odbywa się w terminie:
- od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

Więcej o konkursie oraz szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się na stronie:
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand#dokumenty

Źródło: https://poir.parp.gov.pl

PARP

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00