Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa polegająca na: przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druku folderu i torby promocyjnej oraz przygotowaniu teczek konferencyjnych wraz z długopisem, notatnikiem i miejscem na CD, przygotowanie gadżetu promocyjnego (Łamigłówka K-Dron), zakupie i dostarczeniu publikacji książkowej związanej z tematyką projektu" na potrzeby projektu: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP".

Termin składania ofert: 28.05.2010r. godz. 11:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Wykaz usług

Załącznik nr 5 Oświadczenie (osoby fizyczne)


Wyniki postępowania

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00