Przedsiębiorco wyraź opinie!

Cele konsultacji:

Konsultacje mają na celu zapoznanie się z opiniami ogółu społeczeństwa oraz stron bezpośrednio uczestniczących w EFRR i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 w 28 państwach członkowskich UE. Konsultacje stanowią uzupełnienie analizy i szeregu badań tematycznych zleconych przez DG EMPL w ramach oceny ex post EFRR i Funduszu Spójności.

Konsultacje skierowane są do następujących grup docelowych:
Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzieliły strony bezpośrednio zaangażowane w EFRR i Fundusz Spójności w okresie programowania 2007-2013: - podmioty zaangażowane w zarządzanie programami operacyjnymi, w tym państwa członkowskie, instytucje zarządzające, organy wykonawcze na wszystkich szczeblach, partnerzy społeczni i inni partnerzy reprezentowani w komitecie monitorującym, podmioty zaangażowane w realizację

Jak przesłać odpowiedź
Zainteresowane instytucje mogą przesyłać swoje odpowiedzi za pomocą
KWESTIONARIUSZA ONLINE

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie Komisji Europejskiej w sprawie konsultacji społecznych w kontekście oceny ex post EFRR i Funduszu Spójności na lata 2007–2013

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation/

Prosimy o wypełnienie ankiety przed 27 kwietnia 2016 r.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Prosimy o udzielenie możliwie jak najbardziej szczegółowych odpowiedzi.

Osoba do kontaktu:
Tomasz Charkot
tel.:74 64 80 438
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl

 

een darr ec

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00