logobiletnastaż

MŁODY - AKTYWNY  logo Mlody Aktywny 3 

 

Staże zawodowe dla absolwentów szkół specjalnych

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2018r. do 31.05.2020r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 47 osób w wieku 15 - 29 l., które ukończyły naukę w szkole specjalnej (do dwóch lat po zakończeniu nauki) z kategorii NEET* w tym osoby z niepełnosprawnościami z terenu woj. dolnośląskiego w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy.

Efektem projektu będzie skuteczne przezwyciężenie stanu bierności zawodowej uczestników, zachęcenie do aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

  • Staże zawodowe 3 lub 6 miesięczne z wynagrodzeniem miesięcznym 997,40 zł
  • Opracowanie dla każdego Uczestnika Indywidualnego Planu Działania,
  • Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  • Indywidualne pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe - w okresie szkolenia uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu

Dla uczestników, którzy będą odbywali staż poza miejscem zamieszkania gwarantujemy zwrot kosztów podróży.

Miejsce stażu dobierane będzie do predyspozycji i kwalifikacji uczestnika z uwzględnieniem jego miejsca zamieszkania.

*Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje,
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz która w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliła się ze środków publicznych.

Biuro Projektu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
II piętro, pokój nr 201

Kierownik Projektu:
Jowita Banaś
tel. 607 957 800
jowita.banas@darr.pl

Informujemy, że rekrutacja do projektu MŁODY - AKTYWNY została zakończona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i wysłanie na adres Biura Projektu lub skontaktowanie się z kierownikiem projektu.

Każdy kandydat na uczestnika wypełnia:

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wartość projektu wynosi 712 447,72 pln, a kwota dofinansowania to 676 825,32 pln.

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00