KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będąc w pełni świadomą znaczenia etyki w codziennej działalności gospodarczej, na zasadzie dobrowolności przyjmuje niniejszy kodeks etyczny i deklaruje, że we wszelkich działaniach rynkowych będzie kierować się jego postanowieniami.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjmuje, że reputacja firmy, jej wizerunek oraz zaufanie Klientów jest jednym z najbardziej istotnych czynników. Ochrona tych wartości ma fundamentalne znaczenie dla Spółki.

Postanowienia ogólne

Niniejszy kodeks etyczny stanowi zbiór norm postępowania, którymi Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA i jej pracownicy kierują się w stosunkach wewnątrz firmy a także w relacjach zewnętrznych wynikających z prowadzonej działalności i wykonywanej pracy.

Spółka i jej pracownicy są zobowiązani kierować się w szczególności zasadami:

 • profesjonalizmu
 • rzetelności I staranności
 • uczciwej konkurencji
 • rzeczowości
 • dbałości o interesy klientów
 • poufności informacji o klientach
 • równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, powszechnie akceptowanymi zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zasady szczegółowe

Pracownicy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. :

 • postępują zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji
 • są bezstronni i obiektywni
 • starają się być zaufanym partnerem
 • działają zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego
 • dbają o dobro Klienta
 • opierają swoje usługi o doświadczenie i profesjonalizm osiągnięty solidną pracą
 • zapewniają poufność informacji o klientach
 • przestrzegają praw autorskich i praw do dorobku intelektualnego
 • zapewniają jednoznaczność zawieranych umów i ich przestrzegają
 • nie przyjmują zleceń, z których nie są w stanie się wywiązać lub też, które nie przyniosą wymiernych korzyści klientom
 • przed przyjęciem zlecenia, ściśle współpracują z klientem w celu dokładnego zrozumienia jego problemów i potrzeb
 • są elastyczni, do każdego zlecenia podchodzą indywidualnie i korzystając ze swojego doświadczenia wnoszą nowy, świeży pogląd
 • zapewniają kompletność i wiarygodność informacji
 • stosują obiektywną ocenę wyników pracy
 • dążą do polubownego załatwiania sporów
 • dążą do podwyższania kwalifikacji zawodowych

Postanowienia końcowe

Każdy z pracowników DARR S.A. ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami niniejszego kodeksu kierując się przekonaniem, że powodzenie firmy w znacznej mierze zależy od jej wiarygodności, reputacji, prestiżu i zaufania klientów, którym oferuje swoje usługi.

Szczawno Zdrój, dnia 6 maja 2010 r.

PREZES ZARZĄDU

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00