Projekty

Celem ogólnym projektu jest podniesienie umiejętności i wiedzy kadr dolnośląskich firm branży elektronicznej, a przez to podniesienie zdolności tych firm do konkurowania na rynku europejskim i światowym.

Beneficjenci ostateczni i obszar realizacji: Projekt skierowany jest do firm (głównie MŚP) zarejestrowanych na obszarze województwa dolnośląskiego i działających w branży elektronicznej, tj. zajmujących się produkcją, handlem lub usługami w zakresie lub na rzecz branży elektronicznej (w tym sektorów informatyki, i telekomunikacji).

Ramy czasowe Projektu: Od 01.05.2009 - do 31.12.2010

Informacji o Projekcie udziela:

Marek Kosiński

Tel. 074 64 80 435

e-mail marek.kosinski@darr.pl

Projekt ma charakter szkoleniowy i nastawiony jest na podniesienie kwalifikacji osób pracujących w firmach działających w branży elektronicznej lub na jej rzecz a przez to na zwiększenie konkurencyjności tychże firm na rynkach krajowym, europejskim i światowym. W projekcie weźmie udział ponad dwa tysiące osób z terenu województwa dolnośląskiego.
Projekt realizowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Głównym założeniem jego realizatorów jest przygotowanie i przeprowadzenie 201 szkoleń ogólnych w 27 obszarach tematycznych.

Więcej informacji: www.projektelektronika.pl

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2