Projekty

Rozwinięcie efektywnej współpracy między nauką a biznesem poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie staży dla  pracowników naukowych.

Publikacje stworzone w ramach projektu „PWP Laboratorium biznesu":


1. Dobre praktyki w zakresie współpracy nauki i biznesu
2. Plan działań (Action plan) w zakresie rozwoju współdziałania sektora nauki z sektorem przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku
3. Podręcznik (Handbook) w zakresie współdziałania naukowców z przedsiębiorstwami w regionach partnerskich projektu „PWP Laboratorium biznesu"

 


 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy".

Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest rozwinięcie efektywnej współpracy między nauką a biznesem poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w latach 2013/2014 staży dla 22 pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Obszar tematyczny staży musi dotyczyć takich dziedzin jak: ► nauki medyczne, ► technologie środowiskowe, ► technologie pomiarowe ► technologie informacyjne i komunikacyjne.

Grupa docelowa: pracownicy naukowi oraz przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego

Partner ponadnarodowy projektu: The Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock

Ramy czasowe projektu: 01.01.2013r. - 31.12.2014r.

Budżet całkowity: 878 211,62 zł

Zespół projektowy:

  • Barbara Buryta - Koordynatorka Projektu
  • Aleksandra Kucharska - Specjalistka ds. rekrutacji, promocji i publikacji
  • Karolina Sobocińska - Specjalistka ds. stażu, monitoringu i ewaluacji
  • Iwona Wasiewicz - Specjalistka ds. sprawozdawczości i rozliczeń

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt z Biurem Projektu.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 400

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00