Projekty

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dniem 1 grudnia 2009 r. rozpoczął realizację projektu systemowego „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Jest to projekt systemowy „szybkiego reagowania" w zakresie reintegracji zawodowej osób dotkniętych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego. Projekt umożliwia udzielenie wsparcia bez konieczności samodzielnego aplikowania w ramach procedury konkursowej.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje zaplanowane w ramach projektu zadania wspólnie z pięcioma Partnerami:

 1. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Szczawnie Zdroju
 2. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu
 3. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze
 4. Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy
 5. Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie

Celem Projektu jest ograniczenie napływu bezrobotnych spowodowanego zwolnieniami grupowymi w woj. dolnośląskim poprzez udzielanie wsparcia przedsiębiorcom oraz ich pracownikom (K i M) przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy w wyniku przechodzenia przez ich pracodawców procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych związanych z negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego w regionie w okresie 20 miesięcy.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego i zgłosili do PUP zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz ich pracowników, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim. Powyższy zapis, stanowiący kryterium dostępu projektu „szybkiego reagowania" oznacza, że w ramach projektu wsparcie mogą uzyskać zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy.

Wsparcie dla pracowników

W ramach projektu możliwe jest skorzystania z określonego wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwa indywidualnego związanego z zakładaniem działalności gospodarczej,
 • dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej,
 • podstawowego wsparcie pomostowego, (podstawowe wsparcie pomostowe będzie udzielane przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 280 PLN miesięcznie)
 • wydłużonego wsparcia pomostowego, (wydłużone wsparcie pomostowe będzie udzielane przez okres 6 miesięcy od zakończenia podstawowego wsparcia pomostowego, w wysokości 1 280 PLN miesięcznie)
 • doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • szkoleń zawodowych,
 • szkoleń przekwalifikowujących,
 • doradztwa w zakresie wyboru nowego zawodu i poszukiwania zatrudnienia (spotkania indywidualne
 • i grupowe),
 • jednorazowego dodatku relokacyjnego/mobilnościowego (warunki i wysokość określono w formularzu Deklaracji udziału w projekcie - do pobrania niżej)
 • - jednorazowego dodatku motywacyjnego (warunki i wysokość określono w formularzu Deklaracji udziału w projekcie - do pobrania niżej)

Wsparcie dla pracodawców

Wsparcie skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców:

 • szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych - delegowanie pracownika na szkolenie przez przedsiębiorcę (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
 • szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Deklaracje udziału w projekcie, do pobrania poniżej można przesłać drogą elektroniczną (marek.kosinski@darr.pl), faksem (74 64 80 417), dostarczyć pocztą lub osobiście na adres:
Dolnośląska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój

ZAŁACZNIKI:

Deklaracja udziału w projekcie (dla pracownika)

Wzór biznesplanu

Informacji o Projekcie udziela:
Mariola Stanisławczyk
tel: 74 64 80 411
e-mail mariola.stanislawczyk@darr.pl

Marek Kosiński
tel: 74 64 80 435
e-mail: marek.kosinski@darr.pl

Organizator szkoleń i doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji:
PETRA CONSULTING Sylwia Petryna
ul.Gdańska 10
58-300 Wałbrzych
tel. 074 664 79 59
fax. 074 664 79 59
tel. kom. 507 057 730
e-mail:biuro@petraconsulting.pl
www.petraconsulting.pl

Organizator poradnictwa zawodowego, psychologicznego i szkoleń zawodowych:
Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć
ul. Esperantystów 17
58-100 Świdnica
tel. 074 856 11 20
fax 074 856 11 21
www.mediator.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00