Projekty

DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

DARR S.A. ZAKOŃCZYŁ NABÓR TRENERÓW – DORADCÓW ZAWODOWYCH do współpracy przy realizacji kontraktu - ETAP I „ DIAGNOZA"


Osoby, które złożyły CV i zostały wybrane do ZESPOŁU realizującego diagnozę otrzymały informacje zwrotną pocztą elektroniczną. Pozostałe osoby , które nie zostały wybrane do pierwszego etapu projektu zostaną zaproszone do współpracy przy kolejnym etapie jako Trenerzy, Doradcy, Coach-owi , Job Coach-owie .

DARR S.A. w dalszym ciągu kontynuuje NABÓR – COACH-ÓW, JOB COACH-ÓW oraz KONSULTANTÓW DS. WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI (POŚREDNIKÓW PRACY)
do współpracy przy realizacji kontraktu na etapie
AKTYWIZACJI oraz POZYSKIWANIA OFERT PRACY dla uczestników projektu.

ZAPRASZAMY DO SKAŁADANIA APLIKACJI NA STANOWISKA:

Specjalista z zakresu integracji społecznej i wzrostu motywacji (Coach)

Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego/integracji społecznej lub Coachingu;

Specjalista z zakresu integracji zawodowej (Job Coach)

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w zakresie pośrednictwa pracy,
• nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia i lokowania ich na rynku pracy;

Konsultant ds. pracodawców (Pośrednik pracy)

Wymagania:
• umiejętność budowania relacji,
• umiejętności negocjacji,
• komunikatywność,
• doświadczenie w zakresie współpracy z pracodawcami,
• znajomość lokalnego/regionalnego rynku pracy,
• nastawienie na realizację celów (osiąganie efektów),
• mobilność, dyspozycyjność,
• dyspozycyjność,

WZÓR CV - aplikacje prosimy odsyłać na adres e-mail: karolina.stefanska@darr.p l

DODATKOWE INFOROMACJE:

Informujemy, że nazwą obowiązująca Projektu to :„PARTNERSTO NA RZECZ ZATRUDNIENIA" AKTYWIZACJA – MOTYWACJA – PRACA.
Projekt realizowany jest w ramach kontraktu zawartego pomiędzy DARR S.A. a DWUP na świadczenie działań aktywizacyjnych mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osoby długotrwale bezrobotne odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej (Znak postępowania zam. publ. 33/2014).


Głównym celem realizacji kontraktu jest doprowadzenie uczestników wsparcia do zatrudnienia a wszystkie działania aktywizacyjne będą zmierzały do integracji z rynkiem pracy jak największej liczby uczestników (co najmniej 50% osób pozyska zatrudnienie). Kontrakt obejmuje realizację wsparcia dla ogółem 1510 osób długotrwale bezrobotnych z czterech powiatów: zgorzeleckiego, lubińskiego, wołowskiego, ząbkowickiego. Osoby posiadające status „osoby bezrobotnej" zostaną skierowane do DARR jako wykonawcy kontraktu przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Jeżeli będą mieli Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt:
Karolina Stefańska – Specjalista ds. Inicjatyw Gospodarczych tel. 74 64 80 431 / 607 731 800 – w sprawie warunków obligatoryjnych (zapisów w cv, wymagań).

Mariola Stanisławczyk – Kierownik Pionu Centrum Projektów Rozwoju Regionalnego tel. 74 64 80 411 / 607 755 900 – w sprawie merytorycznej realizacji kontraktu etapu diagnozy i aktywizacji, współpracy z pracodawcami.

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00