Archiwum

Powered by mod LCA

KONSULTACJE SPOŁECZNE NA TEMAT PRZEGLĄDU DYREKTYWY W SPRAWIE CZASU PRACY

Ankieta skierowana do MŚP dotycząca
DYREKTYWY W SPRAWIE
CZASU PRACY

Organizacja i regulacja czasu pracy w sektorze publicznym i prywatnym mają poważne skutki społeczne, gospodarcze i polityczne. Na szczeblu UE dyrektywa 2003/88/WE (dyrektywa w sprawie czasu pracy) ma na celu zapewnienie minimalnych, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich norm ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z nadmiernymi lub niewłaściwymi godzinami pracy oraz z niewłaściwą ilością czasu przeznaczonego na odpoczynek i regenerację sił po pracy. Podobnie art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że: „Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu." W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpiły w świecie pracy i w gospodarce zasadnicze zmiany, które w zauważalny sposób wpłynęły na wiele aspektów związanych z organizacją czasu pracy. W świetle tych zmian konieczna jest refleksja nad tym, jakiego rodzaju przepisów dotyczących czasu pracy potrzebuje UE, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom pierwszej części XXI wieku – społecznym, gospodarczym, technologicznym i demograficznym. Komisja zainicjowała w związku z tym kompleksowy przegląd dyrektywy w sprawie czasu pracy. Celem przeglądu jest przeanalizowanie, jakie zmiany do obecnych ram prawnych mogłyby być potrzebne do określenia przepisów dotyczących czasu pracy, które najlepiej odpowiadać będą potrzebom pracowników, przedsiębiorstw, służb publicznych i konsumentów w całej UE.

Aby poprawnie przeanalizować możliwe problemy przedsiębiorstw dotyczące czasu pracy oraz ocenić potrzeby poprawy jakości i lepszego zrozumienia zapisów dyrektywy w sprawie czasu pracy Komisja zachęca przedsiębiorstwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami za pośrednictwem zamieszczonej ANKIETY

Dodatkowe informacje:

Informacje Podstawowe na temat konsultacji

Ogłoszenie Komisji Europejskiej w sprawie konsultacji społecznych na temat przeglądu Dyrektywy w sprawie czasu pracy

DYREKTYWA 2003/88/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 4 listopada 2003 r.
dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy

Prosimy o udzielenie możliwie jak najbardziej szczegółowych odpowiedzi. Wszelkie pytania i prośby o dodatkowe informacje prosimy kierować na adres e-mail: EMPL-CONSULTATION-WORKING-TIME@ec.europa.eu

Prosimy o wypełnienie ankiety przed 15 marca 2015 r.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

een2015

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2