Archiwum

Powered by mod LCA

Konsultacje społeczne na temat zezwolenia w ramach rozporządzenia REACH: Usprawnienie i uproszczenie procedury udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH w odniesieniu do wniosków w sprawie wykorzystania substancji chemicznych w małych ilościach i jednorazowego przedłużenia środków przejściowych dotyczących wykorzystania substancji chemicznych w częściach zamiennych dla tych artykułów o długim czasie użytkowania, których produkcja została zakończona przed datą ostateczną podaną w załączniku XIV.

Cele konsultacji:

1. Uzyskanie informacji na temat wykorzystania substancji chemicznych w małych ilościach zgodnie z zezwoleń REACH.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat proponowanego zakresu, warunków i oceny dla konkretnego przypadku o dopuszczenie wniosków w sprawie wykorzystania substancji chemicznych w małych ilościach. Obejmuje to pytanie, czy poziom szczegółowości informacji wymaganych dla tego konkretnego przypadku jest wystarczający. Obecne zobowiązania istniejące w zezwoleniach, które są wymienione w załączniku I do rozporządzenia REACH powinny być brane pod uwagę.

2. Uzyskanie informacji na temat wykorzystania substancji chemicznych w częściach zamiennych dla tych artykułów o długim czasie użytkowania.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat proponowanych definicji i zakresu "artykułów o długim czasie użytkowania" wskazując, które substancje wymienione w załączniku XIV do rozporządzenia REACH są wykorzystywane w produkcji artykułów o długim czasie użytkowania. Informacje powinny zawierać nazwę substancji i opis wyrobów, których dotyczy, jak również przybliżoną objętość stosowaną w produkcji artykułów o długim czasie użytkowania. Informacja powinna również, w razie potrzeby zawierać opis mieszanki przeznaczone do naprawy i konserwacji artykułów już wyprodukowanych których produkcja została zakończona po dacie ostatecznej podanej w załączniku XIV.

Konsultacje skierowane są do następujących grup docelowych:
Organy administracji publicznej, organy administracji w państwach członkowskich, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, MŚP. Do udziału w konsultacjach szczególnie zapraszamy firmy i organizacje zobowiązane do stosowania procedury z rozporządzenia REACH nr 1907/2006

Jak przesłać odpowiedź
Zainteresowane instytucje mogą przesyłać swoje odpowiedzi za pomocą
KWESTIONARIUSZA ONLINE

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie Komisji Europejskiej w sprawie konsultacji społecznych na temat zezwolenia w ramach rozporządzenia REACH

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH)

Prosimy o udzielenie możliwie jak najbardziej szczegółowych odpowiedzi. Wszelkie pytania i prośby o dodatkowe informacje prosimy kierować na adres e-mail: GROW-ENV-REACH-AUTH@ec.europa.eu

lub na adres pocztowy:
DG Growth - DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit I.1 – REACH
DG Environment, Unit A.3 - Chemicals

Prosimy o wypełnienie ankiety przed 30 kwietnia 2015 r.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

een2015

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2