Archiwum

Powered by mod LCA

Komisja Europejska wdraża Pilotażowy Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ang. Environmental Technology Verification – ETV). Pozwala on potwierdzić w sposób rzetelny i wiarygodny deklarowane przez producenta parametry działania technologii odzwierciedlające jej innowacyjność i uzyskiwane korzyści dla środowiska.

etv
Na rynku pojawia się coraz szersza gama innowacyjnych technologii oferujących użytkownikom znaczące korzyści ekologiczne i ekonomiczne.
Nabywcy wykazują jednak ograniczone zainteresowanie tymi rozwiązaniami mimo coraz bardziej restrykcyjnych norm ochrony środowiska i stale wzrastających cen surowców i energii. Powodem jest często brak możliwości uzyskania wiarygodnego, potwierdzenia zgodności działania innowacyjnej technologii z deklaracją dostawcy. Dotyczy to szczególnie tych rozwiązań, które przynoszą korzyści środowiskowe wykraczające poza obowiązujące normy lub których innowacyjności i skuteczności nie da się wykazać przy pomocy istniejących systemów certyfikacji.


Weryfikacji technologii dokonują jednostki weryfikujące, których kompetencje do przeprowadzania tego typu procedur potwierdza akredytacja na zgodność z normą ISO/IEC 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A – czyli o najwyższym standardzie zachowania bezstronności.


Wiarygodność i uniwersalność weryfikacji ETV zapewnia fakt, iż jest ona oceną strony trzeciej i przebiega każdorazowo w oparciu o ujednolicone procedury zgodnie z „Ogólnym Protokołem Weryfikacji ETV" stosowanym przez wszystkie jednostki weryfikujące z uwzględnieniem specyfiki danej technologii, zachowaniem najwyższych standardów kontroli i zapewnienia jakości. Podstawą do sprawdzenia zadeklarowanych parametrów działania są dane z badań technologii, które muszą spełniać restrykcyjne wymagania jakości. W rezultacie przeprowadzonej procedury ETV jednostka weryfikująca wydaje świadectwo weryfikacji, które jest rejestrowane przez służby Komisji Europejskiej, otrzymuje numer i jest zamieszczane w dedykowanym portalu internetowym. Jest ono podstawowym dokumentem, jakim wytwórca technologii posługuje się w relacjach biznesowych.


ETV nie jest systemem certyfikacji w oparciu o predefiniowane kryteria lub normy jak np. nadanie znaku zgodności CE. Dzięki temu pozwala na ocenę cech innowacyjnych rozwiązania, w szczególności tych, które nie są objęte żadnym system normalizacji. Weryfikacja ETV jest dynamicznym procesem, w którym wytwórca sam wybiera parametry do zweryfikowania najlepiej odzwierciedlające potrzeby użytkownika w zakresie sprawności rozwiązania, jego innowacyjności i korzyści dla środowiska. Jednostka weryfikująca natomiast potwierdza rzeczywiste wartości tych parametrów w oparciu o dane z badań technologii.


Dzięki zweryfikowaniu technologii w ramach programu EU ETV producent nie ma konieczności powtarzania badań potwierdzających skuteczność rozwiązania na potrzeby kolejnych klientów, gdyż poświadcza to świadectwo weryfikacji ETV. Ponadto ponieważ program ETV wdrażany jest przez Komisję Europejską, świadectwo weryfikacji uznawane jest na rynkach w Europie, a docelowo także na świecie. Obecnie trwają prace nad nową normą techniczną ISO 14034, która ma zapewnić podstawy dla harmonizacji i wzajemnej uznawalności systemów ETV działających w innych regionach świata np. w USA, Kanadzie, Korei Pd., Japonii, Filipinach.


Prace nad wdrożeniem systemu ETV rozpoczęły także Chiny i Malezja.


Docelowo, dla ETV ma obowiązywać zasada "verified once accepted everywhere".


Program pilotażowy ETV jest wdrażany dla trzech obszarów technologicznych: rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej i monitoringu jakości wody, technologie gospodarki odpadami, zasoby i materiały oraz technologie energetyczne. Polska uczestniczy w tym programie obok Czech, Danii, Belgii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch. Status jednostki weryfikującej programu EU ETV potwierdzony akredytacją PCA uzyskały dotychczas dwie polskie instytucje: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu oraz Instytut Ochrony Środowiska PIB w Warszawie.

Zgłoszenie technologii do weryfikacji w ramach programu pilotażowego ETV jest dobrowolne.

Pierwsze w Europie Świadectwo Weryfikacji ETV UE wydała w listopadzie br. poznańska jednostka weryfikująca przy Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym dla technologii BIOMASSER firmy ASKET Roman Długi, laureata GreenEvo – projektu Ministerstwa Środowiska. .

Poniżej linki do programu:

www. http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/
www. ec.europa.eu/environment/etv/
www.mos.gov.pl/kategoria/4675_etv/

Link do podręcznika wnioskodawcy:

http://www.mos.gov.pl/artykul/4974_przewodnik_dla_wnioskodawcow_pilotazowego_programu_etv_unii_europejskiej_font_color_red_nowe_font/19407_przewodnik_dla_wnioskodawcow_pilotazowego_programu_weryfikacji_technologii_srodowiskowych_etv_unii_europejskiej.html 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2